Cene stoke za period 01-05.09.2017.

Cene stoke za period 01-05.09.2017.

U nedelji za nama evidentiran je rast otkupne cene krava i krmača za klanje, dok su prodajne cene jagnjadi, dviski, ovaca i koza bile niže.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada prodajne cene priplodnih krava simentalske rase u odnosu na predhodni period. Dominirao je iznos od 180.000 dinara po grlu. U klanicama na području Šumadije evidentiran je rast otkupne cene krava za klanje simentalske rase i pad otkupne cene teladi simentalske rase do 160 kilograma. Najčešća prodajna cena tovne junadi teže od 480 kilograma iznosila je 230 din/kg protekle nedelje na stočnoj pijaci u Novom Sadu. Na stočnoj pijaci u Loznici je izostala prodaja teladi i ostalih kategorija goveda.

Prodajna cena tovnih svinja težih od 120 kilograma bila je viša na stočnoj pijaci u Novom Sadu. Dominirao je iznos od 160 din/kg. Rast prodajne cene krmača za klanje i pad cene prasadi do 15 kilograma evidentiran je protekle sedmice na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Kod prasadi je dominirao iznos od 220 din/kg, a kod krmača za klanje cena od 110 din/ kg. U klanicama na području Šumadije evidentiran je pad otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja. Za razliku od njih, viša je bila otkupna cena krmača za klanje.

Prodajne cene jagnjadi, dviski, ovaca i koza bile su niže u odnosu na predhodnu nedelju na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 250 din/kg, šilježadi 140 din/kg, a kod ovaca i koza iznos od 120 din/kg. Otkupne cene jagnjadi i ovaca bile su niže u klanicama na području Šumadije protekle sedmice. Otkupna cena jagnjadi bila je viša u odnosu na predhodni period u klanicama na području Podunavlja. Najčešće su ih otkupljivali po ceni od 280 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica