Cene stoke na stočnim pijacama za period 19-23.12.2016.

Cene stoke na stočnim pijacama za period 19-23.12.2016.

Ponuda stoke u Obrenovcu i dalje je veoma loša.

 

Na pijaci žive stoke u Požarevcu evidentiran je rast cena teladi do 160 kilograma i krava za klanje. Za razliku od njih, niža je bila cena tovne junadi teže od 480 kilograma. U klanicama na području Šumadije otkupne cene teladi simentalske rase bile su više. Na stočnoj pijaci u Obrenovcu protekle nedelje izostala je prodaja teladi, kako simentalske, tako i holštajn frizijske rase do 160 kilograma, a nije bilo ni tovne junadi, niti ostalih kategorija goveda.

U Čačku je na stočnoj pijaci došlo do pada prodajnih cena tovnih svinja. Dominantne cene iznosile su 160 din/kg, kako kod grla od 80 do 120 kilograma, tako i onih koja su teža 120 kilograma. U Pančevu je prasad bila skuplja u odnosu na prethodni period, a najčešća prodajna cena obe kategorije iznosila je 230 din/kg. Tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su jeftinije na stočnoj pijaci u Kraljevu. Dominirao je iznos od 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu zabeležen je rast prodajne cene jagnjadi na 320 din/kg. Otkupna cena ovaca bila je niža u klanicama na području Braničeva. Dominirao je iznos od 120 din/kg. Jarad su protekle nedelje poskupela u Kragujevcu, pošto je dominirao iznos od 200 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila cena jagnjadi i iznosila je 270 din/kg. Na pijaci žive stoke u Obrenovcu su se jagnjad mogla pazariti po ceni od 300 do 320 din/kg. Kod šiljezadi i dviski cena se kretala od 220 do 240 din/kg, a za ovce je trebalo izdvojiti 170 din/kg. I prošle nedelje izostala je prodaja priplodnih ovnova, jaradi i koza.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica