Cene stoke na stočnim pijacama za period 09-13.01.2017.

Cene stoke na stočnim pijacama za period 09-13.01.2017.

U nedelji za nama pojeftinili su tovni bikovi, tovljenici i šiljezad, a poskupela je prasad, kao i jagnjad i ovce.

 

U klanicama na području Niša i okolnih mesta evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova simentalske rase, težih od 500 kilograma. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Otkupna cena teladi iste rase do 160 kilograma u klanicama u moravičkom kraju varirala je od 350 din/kg za ženska grla, do 420 din/kg za muška. Za otkupljene tovne bikove simentalske rase odgajivači su najčešće dobijali 240 din/kg, a za krave za klanje 140 din/kg. Na pijaci žive stoke u Loznici izostala je prodaja teladi i ostalih kategorija goveda.

Loša ponuda prasadi od 16 do 25 kilograma na stočnoj pijaci u Nišu uslovila je rast njihove cene na 220 din/kg. Suprotno tome, niža je bila otkupna cena tovljenika od 80 do 120 kilograma. Otkupna cena krmača za klanje bila je viša u klanicama na području Braničeva. Dominirao je iznos od 130 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je rast dominantnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Za razliku od njih, jeftinije su bile tovne svinje teže od 120 kilograma i krmače za klanje.

Tokom protekle nedelje, jagnjad i ovce bili su skuplji na stočnoj pijaci u Smederevu. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 300 din/ kg, a kod ovaca od 170 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila prodajna cena šilježadi, jer je dominirao iznos od 230 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada prodajne cene ovaca i koza. Dominirao je iznos od 120 din/kg. Cene jagnjadi, dviski i jaradi bile su na prošlonedeljnom nivou. U klanicama na području Šumadije niže su bile otkupne cene jagnjadi i ovaca. U Pirotu je prodajna cena jagnjadi iznosila 300 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica