Cene stoke na stočnim pijacama za period 06-10.03.2017.

Cene stoke na stočnim pijacama za period 06-10.03.2017.

U nedelji za nama, u Šumadiji se po nižim cenama prodavala telad simentalske rase, ali i prasad od 16 do 25 kilograma.

 

Pad otkupne cene teladi simentalske rase do 160 kilograma na 450 din/kg evidentiran je u klanicama na području Šumadije. Otkupna cena tovne junadi teže od 480 kilograma bila je niža protekle sedmice na stočnoj pijaci u Somboru, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg. Na pijaci žive stoke u Čačku izostala je ponuda teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda. Dominantna otkupna cena tovne junadi teže od 480 kilograma iznosila je 210 din/kg u klanicama na području južnog Banata. Na stočnoj pijaci u Pančevu nije bilo prodaje teladi, tovne junadi, niti ostalih kategorija goveda.

Prasad od 16 do 25 kilograma i krmače za klanje bile su skuplje prošle nedelje na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Kod prasadi je dominirao iznos od 220 din/kg, a kod krmača za klanje cena od 110 din/kg. Klanice na području Šumadije po nižim su cenama otkupljivale prasad od 16 do 25 kilograma i tovne svinje od 80 do 120 kilograma. Ponuda obe kategorije prasadi bila je veoma slaba prošle nedelje na pijaci žive stoke u Obrenovcu. To je uslovilo rast cena, pa je kod grla do 15 kilograma dominirao iznos od 270 din/kg, dok je kod prasadi težine od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 260 din/kg.

Rast prodajnih cena jagnjadi na 280 din/kg i dviski na 160 din/kg zabeležen je na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Za razliku od njih, jeftinija su bila jarad, koze i ovce. Klanice sa područja Šumadije po višim su cenama otkupljivale jagnjad, pa je dominirao iznos od 280 din/kg. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg na stočnoj pijaci u Pančevu. Zabeležena je prodaja ovaca. Ponuda je bila vrlo slaba, a dominirala je cena od 120 din/kg. Na pijaci žive stoke u Loznici su se mogla pazariti jagnjad, jarad, koze i ovce. Dominantne cene bile su na prošlonedeljnom nivou. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica