Cene stoke na stočnim pijacama za period 05-09.12.2016.

Cene stoke na stočnim pijacama za period 05-09.12.2016.

U nedelji za nama skuplje su bile krave za klanje, telad simentalske rase, prasad i ovce, a jeftinije tovne svinje i jagnjad.

 

U klanicama na području Raške tokom prošle nedelje viša je bila otkupna cena krava za klanje. Telad simentalske rase telesne mase do 160 kilograma poskupela je u klanicama na području Podunavlja, kao i u Požarevcu. Dominirao je iznos od 340 din/kg. Najčešća otkupna cena tovnih bikova, mase veće od 500 kilograma, iznosila je 240 din/kg u klanicama na području Beograda. Za tovnu junad iste telesne mase, holštajn frizijske rase, klanice su plaćale 220 din/kg. U pirotskim klanicama otkupljivala se telad simentalske rase do 160 kilograma, tovna junad teža od 480 kilograma i krave za klanje.

U srednjem Banatu došlo je do pada otkupnih cena tovnih svinja, mase od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 155 din/kg. U beogradskim klanicama evidentiran je pad otkupnih cena tovnih svinja, mase od 80 do 120 kilograma. Rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma, tovnih svinja težih od 120 kilograma i krmača za klanje evidentiran je u klanicama na području Mačve. Za razliku od njih, niža je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Rast dominantne cene krmača za klanje evidentiran je protekle nedelje na stočnoj pijaci u Smederevu. Dominirao je iznos od 135 din/kg.

U klanicama na području Mačve niže su bile otkupne cene jagnjadi i ovaca. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 250, a kod ovaca od 150 din/kg. Na stočnoj pijaci u Smederevu, sa cenom od 280 din/kg jeftinija je bila jagnjad, a sa zabeležnih 160 din/kg skuplje su bile ovce. Na stočnoj pijaci u Požarevcu zabeležen je rast dominantne cene ovaca i pad cene šilježadi. Klanice u Pirotu otkupljivale su samo ovce i to po ceni od 110 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica