Cene stoke i stočne hrane za period 31.05-04.06.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 31.05-04.06.2019.

Tokom protekle sedmice  došlo je do pada cena kod tovnih bikova i tovnih svinja, a cene su bile više kod junadi i jagnjadi.

Cene krava

Otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma dostigla je iznos od 520 din/kg u klanicama na području šumadijskog regiona što ukazuje na rast cene. Priplodne krave SM rase bile su jeftinije tokom na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Dominrao je iznos od 140.000 dinara po grlu. Cena tovnih bikova preko 500 kilograma bila je viša u klanicama na području nišavskog regiona. Iznosila je 250 din/kg.

U klanicama na području južnobanatskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu. Dominirao je iznos od 240 din/kg. Tovni bikovi preko 500 kilograma bili su skuplji na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici i u klanicama na ovom području. Protekle je sedmice dominirao iznos od 250 din/kg. Tovni bikovi preko 500 kilograma i krave za klanje bili su jeftiniji u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Užicu. Kod bikova je dominirao iznos od 220 din/kg, dok je cena krava za klanje iznosila 150 din/kg.

Cene svinja

Obe kategorije prasadi bile su jeftinije u poređenju sa prethodnim periodom na pijaci žive stoke u Pančevu. Kod grla do 15 kilograma dominirao je iznos od 270 din/kg, dok je kod grla teških od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 260 din/kg. U klanicama na području nišavskog regiona protekle je sedmice došlo do pada cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Dominirao je iznos od 180 din/kg.

Tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su jeftinije u odnosu na treću sedmicu maja na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici i u klanicama na ovom području. Dominirao je iznos od 140 din/ kg. Rast cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma evidentiran je protekle sedmice i u klanicama na području Šapca. Dominirao je iznos od 145 din/kg.

Cene ovaca i koza

Cena jagnjadi bila je viša u odnosu prethodni period u klanicama na području Šapca i na stočnoj pijaci u ovom gradu. Dominirao je iznos od 270 din/kg. U Kragujevcu evidentiran je rast cene jaradi na 280 din/kg tokom poslednje nedelje maja na stočnoj pijaci u ovom gradu. Pad prodajnih cena jagnjadi i ovaca evidentiran je u nedelji za nama u klanicama na području podunavskog regiona.

Kod jagnjadi je dominirao iznos od 250 din/kg, a kod ovaca iznos od 150 din/ kg. Na stočnoj pijaci u Smederevu došlo je do pada cena jagnjadi i šilježadi u odnosu na prethodni period. Ponuda jagnjadi bila je veoma slaba na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Cena je varirala od 250 do 270 din/kg. Dominirao je iznos od 250 din/kg kao i prethodne nedelje. Ponuda šiljezadi, dviski i ovaca bila je vrlo slaba. Cene šilježadi i dviski iznosila je 220 din/kg. Kod ovaca je dominirao iznos od 150 din/kg. Izostala je ponuda jaradi, koza i ovnova za priplod.

Cene stočne hrane

Kukuruz se proteklog meseca na pijacama Centralne Srbije mogao pazariti po ceni od 18 do 25 din/kg, mada je dominirao iznos od 22 din/kg. Prodajna cena pšenice upakovane u džakove je na pijacama tokom maja varirala od 21 do 29 din/kg. Najčešća prodajna cena pšenice u rinfuzu u silosima kretala se u intervalu od 20 do 24 din/kg. Cena stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma je na pijacama varirala od 18.5 do 28 din/kg.

Promet stočnog brašna odvijao se na pijacama obuhvaćenim projektom STIPS-a po ceni od 19 din/ kg. Proteklog je meseca, kao i tokom marta zabeležen promet ovog stočnog hraniva u silosima na području Loznice po ceni od 17 din/kg. Sojino zrno moglo se pazaritu na pijacama u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Somboru po ceni od 38 do 50 din/kg. Suncokretova sačma se proteklog meseca prodavala u maloprodajnim objektima u jedanaest gradova po dominantnoj ceni od 35 din/kg.


Obim ponude i prodaje sojine sačme u maloprodajnim objektima nije se značajnije menjao u odnosu na prethodni period. Prodaja lucerkinog sena u balama se na gazdinstvima i na pijacama odvijala po ceni od 12 do 20 din/kg, što je zavisilo od obima ponude i tražnje.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica