Cene stoke i stočne hrane za period 29.3-02.04.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 29.3-02.04.2019.

Protekle nedelje došlo je do pada cene tovne junadi na području šumadijskog regiona, ali do više cene tovnih svinja na području Šapca.

Cene krava

Pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma evidentiran je tokom poslednje sedmice marta u klanicama na području braničevskog regiona. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma. Kod teladi je dominirao iznos od 370 din/kg, a kod tovne junadi iznos od 230 din/kg. Klaničari sa područja šumadijskog regiona su po nižim cenama u odnosu na prethodnu sedmicu otkupljivali tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma.

Dominirao je iznos od 230 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je zabeležena jedino ponuda priplodnih krava SM rase po dominantnoj ceni od 150.000 dinara po grlu. U klanicama na području južnobanatskog regiona zabeležen je otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma za 250 din/kg. Najčešća otkupna cena teladi telesne mase do 160 kilograma iznosila je 450 din/kg u klanicama na području Pirota. Za otkupljenu tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma klaničari su plaćali 250 din/kg.

Cene svinja

Prasad  od 16 do 25 kilograma bila su skuplja u nedelji za nama na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici. Dominirao je iznos od 280 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 130 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu su reporteri STIPS-a zabeležili pad dominantne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 200 din/kg, zbog dosta dobre ponude. U klanicama na području šumadijskog regiona je došlo do rasta  otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 140 din/kg. Otkupna cena tovljenika telesne mase preko 120 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području Šapca. Najčešće se otkup vršio po ceni od 120 din/kg.

Cene ovaca i koza

Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici. Dominirao je iznos od 280 din/kg. Na stočnoj pijaci u Pančevu su se tokom poslednje sedmice marta mogla pazariti jedino jagnjad po ceni od 280 din/kg. U ponudi je bilo desetak jagnjadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu po ceni od 250 do 300 din/kg. Slaba je bila ponuda šilježadi, dviski i ovaca.

Cene šilježadi i dviski iznosila je 220 din/kg, dok je kod ovaca dominirao iznos od 150 din/kg. Par koza bilo je u prodaji po ceni od 140 din/ kg. Izostala je ponuda ovnova za priplod i jaradi. Pored jagnjadi čija je cena iznosila 280 din/kg, na pijaci žive stoke u Kragujevcu su se protekle nedelje mogla pazariti i jarad po dominantnoj ceni od 200 din/kg. Otkupna cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg u klanicama na području Pirota. Na stočnoj pijaci u ovom gradu dominirao je isti iznos.

Cene stočne hrane

Ponuda kukuruza bila je prosečna tokom marta na prodajnim mestima u Srbiji uključenih u projekat STIPS-a. Obim ponude i tražnje stočnog ječma, pšenice i ostalih komponenti za pripremu kvalitetne stočne hrane nije se značajnije menjao u odnosu na februar. Na pijacama Centralne Srbije je iznos po kojem se kukuruz mogao pazariti varirao od 18 do 25 din/kg. U Vojvodini je na stočnim pijacama prodajna cena kukuruza, upakovanog u džakove tokom proteklog meseca najčešće varirala od 15.7 do 18 din/kg.

Cena stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma na pijacama je varirala od 18.5 do 26 din/kg, kao i tokom februara. U maloprodajnim objektima je cena najčešće iznosila 21 din/kg. Tokom marta je zabeležen promet ovog stočnog hraniva u silosima na području Loznice po ceni od 17 din/kg.


Prema izveštaju reportera STIPS-a, obim ponude i prodaje sojine sačme u maloprodajnim objektima nije se značajnije menjao u odnosu na prethodni period. Cena je varirala od 49 do 80 din/ kg. Dominirao je kao i prethodnog meseca iznos od 65 din/kg. Prodaja lucerkinog sena u balama se na gazdinstvima i na pijacama odvijala po ceni od 11 do 20 din/kg, ali je dominirao iznos od 16 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica