Cene stoke i stočne hrane za period 22-26.02.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 22-26.02.2019.

Protekle nedelje na stočnim pijacama u Srbiji junad preko 480 kilograma kretala se po ceni od 250 din/kg, dok je prasad od 16 do 25 kg bila jeitnija.

 

Cene krava

Protekle nedelje došlo je do rasta cena tovnih bikova preko 500 kilograma i krava za klanje simentalsne rase na pijaci žive stoke u Užicu. Kod tovnih bikova je cene su se kretale od 240 din/kg, a krave za klanje iznos od 180 din/kg. U klanicama zlatiborskog regiona su bile više otkupne cene istih kategorija goveda. Dominantna otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila je 250 din/kg u klanicama na području južno-banatskog regiona. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu je protekle nedelje zabeležena je prodaja teladi SM rase do 160 kilograma po ceni od 390 din/kg, tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma po ceni od 280 din/kg i tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 270 din/kg. Prema izveštaju iz Sombora protekle su se nedelje na pijaci žive stoke u ovom gradu mogla kupiti tovna junad telesne mase preko 480 kilograma i krave za klanje SM i HF rase. Kod tovne junadi je dominirao iznos od 250 din/kg, krave za klanje SM rase 150 din/kg, a kod grla HF rase iznos od 140 din/kg.

Cene svinja

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu, došlo je do rasta cene krmača za klanje na 150 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodni period. Klaničari sa područja južnobanatskog regiona su protekle nedelje po višim cenama otkupljivali tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 130 din/kg.

Otkupna cena prasadi bila je na prošlonedeljnom nivou. Na stočnoj pijaci u Pančevu mogle su se pazariti obe kategorije prasadi i tovne svinje od 80 do 120 kilograma, a cene su bile na prošlonedeljnom nivou. Otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma otkupljenih sa većih farmi bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području Beograda. Klaničari sa područja šumadijskog regiona su po nižim cenama u odnosu na protekli period otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma. Dominirao je iznos od 200 din/kg.

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija i na pijaci žive stoke u Pirotu. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 270 din/kg. U klanicama na području jablaničkog regiona je evidentiran otkup prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma i krmača za klanje. Kod prasadi je dominirao iznos od 200 din/kg, a kod tovnih svinja i krmača za klanje iznos od 140 din/kg.

Cena ovaca i koza

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je tokom treće sedmice februara evidentiran rast prodajne cene jagnjadi. Dominirao je iznos od 290 din/kg. Ponuda ove kategorije ovaca bila je dobra dok je ponuda ostalih kategorija ovaca i koza bila prosečna. Otkupna cena ovaca bila je viša u klanicama na području zlatiborskog regiona.

Dominirao je iznos od 140 din/ kg. Pad prodajnih cena jaradi i koza u odnosu na prethodnu sedmicu zabeležio je reporter STIPS na pijaci žive stoke u Nišu. Kod jaradi je dominirao iznos od 200 din/kg, a kod koza iznos od 100 din/ kg. U klanicama na području nišavskog regiona vršen je otkup jagnjadi po ceni od 270 din/kg, kao i prethodne nedelje. Dominantna prodajna cena jagnjadi iznosila je 270 din/kg, a kod ovaca 140 din/kg na pijaci žive stoke u Leskovcu.


Za jarad su kupci trebali da izdvoje 210 din/ kg, a za koze 120 din/kg. Obim jagnjadi bio je prosečan, dok je ponuda ostalih domaćih životinja bila jako slaba. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 280 din/kg, a kod jaradi 230 din/kg na stočnoj pijaci u Somboru.

Cene stočne hrane

Lucerkino seno u balama bilo je skuplje u poređenju sa prethodnom nedeljom na pijaci u Obrenovcu. Dominirao je iznos od 18 din/kg. U silosima na području Beograda evidentiran je rast cene pšenice u rinfuzu. U maloprodajnim objektima na području Kikinde evidentiran je rast dominantne cene sojine sačme na 73 din/ kg. Najčešća prodajna cena kukuruza okrunjenog prirodno sušenog iznosila je 20 din/kg, dok je kod lucerkinog sena u balama dominirao iznos od 15 din/kg na gazdinstvima u okolini ovog grada.

Pad cena lucerkinog sena u balama i pšenice upakovane u džakove zabeležen je na gazdinstvima u okoluni Pančeva. Lucerkino seno se moglo najčešće pazariti po ceni od 300 dinara po bali, dok je kod pšenice dominirao iznos od 23 din/kg. U maloprodajnim objektima na podrulju oovog grada bili su jeftiniji kukuruz i pšenica u odnosu na prethodni period.


Rast cene suncokretove sačme na 37 din/kg i pad dominantne cene sojine sačme na 64 din/kg evidentiran je protekle nedelje u maloprodajnim objektima na području Užica. Na pijaci u ovom gradu pšenica je dostigla nivo od 31 din/kg. Najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 20 din/kg na gazdinstvima u okolini Pirota.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica