Cene stoke i stočne hrane za period 19-23.07.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 19-23.07.2019.

Protekle nedleje na stočnim pijacama zabeležen je pad cena teladi, tovne junadi i krava za klanje na području Požarevca. Došlo je i do pada cena prasadi i tovnih svinja. Niže su bile i otkupne cene ovaca u klanicama na području braničevskog regiona.

Cene krava

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je zabeležen pad prodajnih cena teladi SM rase do 160 kilograma na 360 din/kg, tovne junadi od 350 do 480 kilograma na 210 din/kg i krava za klanje na 140 din/kg. U klanicama na području Beograda došlo je do pada cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma na 235 din/kg i tovnih bikova preko 500 kilograma HF rase na 225 din/kg.

Klaničari sa područja podunavskog regiona po nižim su cenama otkupljivali telad SM rase do 160 kilograma. Dominirao je iznos od 380 din/kg. Za razliku od njih, viša je bila otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma jer je dominirao iznos od 230 din/kg. Tovna junad SM rase od 350 do 480 kilograma i tovni bikovi preko 500 kilograma bili su skuplji u klanicama na području pčinjskog regiona. Kod obe je kategorije dominirala otkupna cena od 240 din/kg. Na stočnoj pijaci u Vranju, zabeležen je pad prodajne cene teladi SM rase do 160 kilograma tokom treće sedmice jula.

Rast otkupne cene tovne junad preko 480 kilograma i tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma u odnosu na predhodni period zabeležen je u klanicama na području srednje-banatskog regiona. Kod obe kategorije je dominirao iznos od 220 dn/kg. Cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 400 din/kg na pijaci žive stoke u Leskovcu. Najčešća prodajna cena tovnih bikova SM rase  preko 500 kilograma bila je 240 din/kg.

Cene svinja

U klanicama na području braničevskog regiona protekle je nedelje evidentiran pad otkupnih cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 140 din/kg i krmača za klanje na 110 din/kg. Prasad do 15 kilograma bila su jeftinija na stočnoj pijaci u Požarevcu. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Otkupna cena prasadi do 16 do 25 kilograma bila je niža u odnosu na predhodni period u klanicama na području južno-banatskog regiona. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu, došlo je do pada prodajnih cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 130 din/kg. Pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 na 180 din/kg zabeležen je na stočnoj pijaci u Smederevu. Za razliku od njih skuplje su bile tovne svinje od 80 do 120 kilograma pošto je dominirao iznos od 160 din/kg. Jeftinija su bila prasad od 16 do 25 kilograma i na stočnoj pijaci u Vranju. Protekle je sedmice dominirao iznos od 190 din/kg.

Otkupna cena tovnih svinja preko 120 kilograma bila je niža protekle sedmice u klanicama na području nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 100 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma. Doominirao je iznos od 180 din/kg. Prema izveštaju repotera STIPS iz Leskovca na pijaci žive stoke u ovom gradu registrovan je rast  cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 190 din/kg.

Cene ovaca i koza

Cena otkupljenih ovaca bila je niža protekle nedelji u klanicama na području braničevskog regiona. Dominirao je iznos od 110 din/kg. Slaba tražnja jagnjadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu uslovila je pad cene pa je dominirao iznos od 230 din/kg. Nije bilo velike promene u obimu ponude i cene dviski i šilježadi. Rast cene ovaca u odnosu na predhodnu sedmicu, pošto je dominirao iznos od 160 din/kg.

Otkupna cena šilježadi bila je niža tokom protekle sedmice u klanicama na području podunavskog regiona. Dominirao je iznos od 180 din/kg. Na stočnoj pijaci u Smederevu došlo je do pada dominantnih cena jagnjadi na 260 din/kg, šilježadi na 200 din/kg i ovaca na 150 din/kg.

Cene stočne hrane

Na gazdinstvima u okolini Kikinde zabeležen je rast cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove na 17 din/kg. Kukuruz, okrunjen prirodno sušen bio je skuplji i u silosima na području ovog grada. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do pada cene suncokretove sačme na 35 din/kg. Lucerkino seno u balama bilo je skuplje u odnosu na predhodnu nedelju na gazdinstvima u okolini Čačka. Najčešće se moglo pazariti po ceni od 18 din/kg. Na pijaci u ovom gradu zabeležen je pad cene pšenice upakovane u džakove na 25 din/kg.

Reporter STIPS-a iz Pančeva zabeležio je pad cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove, stočnog ječma upakovanog u džakove na gazdinstvima u okolini grada. Kukuruz se mogao pazariti po ceni od 16 din/kg, stočni ječam po ceni od 18 din/ kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada niža je bila cena sojinog zrna pošto je dominirao iznos od 38 din/kg.

Pšenica upakovana u džakove od 50 kilograma bila je jeftinija protekle sedmice na gazdinstvima u okolini Šapca. Dominirao je iznos od 20 din/kg. Na pijaci u ovom gradu došlo je do pada  cene suncokretovog zrna na 35 din/kg. Na gazdinstvima u okolini Smedereva evidentiran je rast cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove na 20 din/kg. U maloprodajnim objektima na području Užica došlo je do rasta cene sojine sačme na 68 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica