Cene stoke i stočne hrane za period 15-19.03.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 15-19.03.2019.

Telad i tovna junad bila je skuplja na području Šumadije, a krave za klanje na području severno-bačkog regiona. Došlo je do rasta otkupnih cena tovnih svinja i krmača za klanje na području Požarevca i Loznice. Dok je na pijacama i u klanicama zabeležen rast dominantne cene jagnjadi.

 

Cene krava

Otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma i tovne junadi preko 480 kilograma bile su više u nedelji za nama u klanicama na području šumadijskog regiona. Kod teladi je dominirao iznos od 520 din/kg, a kod tovne junadi iznos od 240 din/kg. Rast otkupne cene krava za klanje SM rase zabeležio je reporter STIPS-a u klanicama severno-bačkog regiona. Dominirao je iznos od 130 din/kg. Tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma bili su jeftiniji protekle sedmice u klanicama na području Loznice. Cena iznosila je 250 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu, evidentiran je pad cene teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 380 din/kg. Pad otkupne cene tovnih bikova HF rase telesne mase preko 500 kilograma zabeležen je u klanicama na području srednje-banatskog regiona. Dominirao je iznos od 230 din/kg. U klanicama na području jablaničkog regiona je protekle sedmice evidentiran otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 270 din/kg, tovne junadi SM rase telesne mase od 350 do 480 kilograma po ceni od 250 din/kg i krava za klanje po ceni od 155 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu je dominantna prodajna cena teladi iznosila 400 din/kg. Dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 450 din/kg na stočnoj pijaci u Pirotu. Za tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma kupci su trebali da izdvoje 250 din/kg. U kategoriji krava za klanje dominirao je iznos od 150 din/kg.

Cene svinja

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je rast otkupne cene krmača za klanje protekle sedmice, pošto je dominirao iznos od 120 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu, evidentiran je pad cene prasadi telesne mase do 15 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominantna cena prasadi iznosila je 230 din/kg, dok je kod tovnih svinja dominirao iznos od 120 din/ kg.

Rast otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje zabeležio je protekle nedelje reporter STIPS-a iz Loznice u klanicama na području ovog grada. Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je niža u klanicama na području južno-banatskog regiona. Iznosila je 230 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je slab. Dominantne cene prasadi i tovnih svinja ostale su nepromenjene u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Pančevu.

Pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje evidentiran je, takođe, i na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Prodajna cena prasadi iznosila je 200 din/kg, tovnih svinja 140 din/kg, dok je kod krmača za klanje dominirala cena od 120 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona niže su bile otkupne cene istih kategorija svinja protekle sedmice.

Cene koza i ovaca

Na pijaci žive stoke u Somboru došlo je do rasta prodajnih cena jagnjadi i jaradi protekle sedmice. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 300 din/kg, dok je najčešća prodajna jaradi iznosila 250 din/ kg. U klanicama na području braničevskog regiona bila je viša otkupna cena jagnjadi u odnosu na prvu sedmicu marta. Dominirao je iznos od 270 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu zabeležen je pad cena šilježadi i ovaca. Kod šilježadi je dominirao iznos od 210 din/kg dok je kod ovaca dominirao iznos od 140 din/kg. Prodajna cena jagnjadi bila je viša tokom druge sedmice marta i na stočnoj pijaci u Loznici. Dominantna cena skočila je na 260 din/kg. U klanicama na području ovog grada bila je viša otkupna cena ovaca. Otkupna cena jagnjadi bila je viša u klanicama na području Šapca. Dominirao je iznos od 280 din/kg.


Niža cena jagnjadi i ovaca protekle je sedmice evidentirao i reporter STIPS-a iz Leskovca na stočnoj pijaci u ovom gradu. Jagnjad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 280 din/kg, a ovce za 110 din/kg. Pad otkupne cene jagnjadi zabeležen je i u klanicama na području šumadijskog regiona. Dominirao je iznos od 280 din/ kg.

Cene stočne hrane

Na pijaci u Obrenovcu, protekle sedmice je evidentiran rast pšenice i stočnog ječma upakovanih u džakove, najčešće od 50 kilograma. Kod obe žitarice je dominirao iznos od 22 din/kg. U silosima na području Beograda niža je bila cena pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period. Rast dominantne cene sojine sačme na 73 din/kg i suncokretove sačme na 36 din/kg evidentiran je u maloprodajnim objektima na području Kikinde.

Dominantna prodajna cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog iznosila je 18 din/kg, dok je kod lucerkinog sena u balama dominirao iznos od 14 din/kg na gazdinstvima u okolini ovog grada. Pšenica upakovana u džakove se po nižoj ceni u odnosu na prethodni period mogla pazariti na gazdinstvima u okolini Niša. Dominantna cena sojine sačme iznosila je 70 din/kg, dok se suncokretova sačma mogla najčešće pazarila po ceni od 35 din/kg u maloprodajnim objektima na području Loznice. Na gazdinstvima u okolini Pančeva uočen je pad prodajne cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma. Dominirao je iznos od 16 din/kg.


Na pijaci u Požarevcu, takođe, je bila niža cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma u odnosu na protekli period. Dominirao je iznos od 20 din/kg. Ova značajna poljoprivredna kultura bila je jeftinija i na gazdinstvima u okolini Zrenjanina. Najčešće se mogao pazariti za 16.5 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica