Cene stoke i stočne hrane za period 15-19.02.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 15-19.02.2019.

Tokom protekle nedelje došlo je do pada cena teladi do 160 kg, tovnih svinja i jagnjadi.

Cene krava

U klanicama na području pirotskog regiona evidentiran je pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na prethodni period. Najčešća prodajna cena teladi iznosila je 500 din/ kg na pijaci žive stoke u Užicu. Za tovne bikove preko 500 kilograma kupci su izdvajali 230 din/kg, a za krave za klanje iznos od 170 din/kg. Cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 480 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu. Na pijaci žive stoke u Leskovcu nije bilo promene u pogledu ponude, tražnje i cena teladi i ostalih kategorija goveda u odnosu na prethodni period.

Cene svinja

Na stočnoj pijaci u Pančevu evidentiran je pad obe kategorije prasadi i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Prodajna cena prasadi varirala je od 240 do 250 din/kg u zavisnosti od kategorije. Prasad od 16 do 25 kilograma su protekle nedelje bila jeftinija i na stočnoj pijaci u Užicu. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 250 din/kg. U Požarevcu, cene obe kategorije prasadi bile su niže u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u ovom gradu. Na stočnoj pijaci u Zaječaru je zabeležen rast cene prasadi od 16 do 25 kilograma.

Cene ovaca i koza

Jagnjad su bila jeftinjija i na pijaci žive stoke u Šapcu protekle nedelje. Pad cena ovaca i šilježadi evidentiran je protekle sedmice na pijaci žive stoke u Požarevcu pošto su se ovce mogle pazariti po ceni od 120 din/kg, a šilježad po ceni od 170 din/kg. Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo promena u odnosu na pretodni perod.

Cene stočne hrane

Lucerkino seno u balama bilo je skuplje u poređenju sa pretodnom nedeljom na pijaci u Obrenovcu. Dominirao je iznos od 17 din/kg. U silosima na području Beograda evidentiran je pad dominantne cene pšenice u rinfuzu. U maloprodajnim objektima na području Kikinde je zabeležen pad cena sojine sačme na 72 din/kg i stočnog brašna na 20 din/kg. Na gazdinstvima u okolini ovog grada su se protekle sedmice mogli pazariti kukuruz okrunjen prirodno sušen po ceni od 20 din/kg i lucerkino seno u balama po ceni od 15 din/kg. mNa gazdinstvima u okolini Šapca su bili jeftiniji kukuruz, okrunjen, prirodno sušen, upakovan u džakove najčešće od 50 kilograma i lucerkino seno u balama. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica