Cene stoke i stočne hrane za period 14-18.06.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 14-18.06.2019.

Protekle nedelje na stočnim pijacama došlo je do pada cene teladi na području Smedereva i Požarevca, tovni bikovi su bili jeftiniji u Sremskoj Mitrovici, dok je jagnjad bila jeftinija u Smederevu, ovce u Požarevcu, a jarad u Kragujevcu protekle nedelje.

 

Cene krava

U Smederevu je evidentiran pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma u klanicama na ovom području. Dominirao je iznos od 370 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu bili su jeftiniji telad SM rase i tovna junad SM rase od 350 do 480 kilograma. U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je pad tovne junadi od 350 do 480 kilograma, pošto je dominirao iznos od 210 din/kg. Pored junadi vršen je otkup teladi SM rase do 160 kilograma po ceni od 360 din/kg i krava za klanje SM rase po ceni od 150 din/kg.

Pad otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma zabeležen je tokom druge nedelje juna u klanicama na području sremskog regiona. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Klanice sa područja šumadijskog regiona vršile su otkup teladi SM rase do 160 kilograma po nižim cenama, jer je dominirao iznos od 500 din/kg i krave za klanje, jer je dominirao iznos od 140 din/kg. Otkup tovne junadi preko 480 kilograma vršen je po višim cenama u odnosu na prethodnu nedelju, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru je cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila 360 din/ kg. Za tovnu junad preko 480 kilograma kupci su trebali da izdvoje iznos od 220 din/kg, dok je prodajna cena krava za klanje varirala od 140 din/kg do 150 din/kg u zavisnosti od rase grla. U klanicama na području Šapca vršen je otkup tovne junadi preko 480 kilograma po ceni 240 din/kg. Na pijaci žive stoke u ovom gradu protekle nedelje mogla pazariti jedino telad SM rase do 160 kilograma po ceni od 540 din/ kg.

Cene svinja

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je došlo do pada cena obe kategorije prasadi i obe kategorije tovnih svinja protekle nedelje. Cene prasadi su varirale od 270 do 310 din/kg, a kod tovnih svinja od 110 do 130 din/kg. U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je pad otkupne cene krmača za klanje u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 110 din/kg.

Prasad od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja bili su jeftiniji u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Somboru. Kod prasadi je dominirao iznos od 230 din/kg, dok su za tovne svinje, kupci trebali da izdvoje od 140 do 150 din/kg, u zavisnosti od kategorije grla. Reporter STIPS-a iz Kragujevca zabeležio je protekle nedelje pad cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i rast cene tovnih svinja preko 120 kilograma. Prodaja prasadi odvijala se po ceni od 200 din/kg, a tovne svinje po ceni od 140 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do pada otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Obe kategorije prasadi bile su jeftinije na pijaci žive stoke u Pančevu tokom druge sedmice juna. Prodaja grla odvijala se po ceni od 250 do 260 din/kg. Rast cena prasadi evidentiran je protekle nedelje i na stočnoj pijaci u Čačku. Grla do 15 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 240 din/ kg, dok je kod grla od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 230 din/ kg. U klanicama na području Šapca vršen je otkup tovnih svinja od 80 do 120 kilograma po ceni od 160 din/kg i tovnih svinja preko 120 kilograma po ceni od 130 din/ kg.

Cene ovaca i koza

Na pijaci žive stoke u Smederevu došlo je do pada prodajnih cena jagnjadi i šilježadi. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 250 din/kg, a kod šilježadi iznos od 200 din/kg. Pad otkupne cene ovaca evidentiran je u nedelji za nama u klanicama na području braničevskog regiona. Dominirao je iznos od 115 din/kg. Jarad su bila jeftinija na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Protekle sedmice dominirao je iznos od 180 din/kg, a u prodaji je bilo desetak grla.


U klanicama na ovom području je evidentiran pad otkupne cene jagnjadi i rast otkupne cene dviski. Klaničari su plaćali jagnjad po ceni od 210 din/ kg, a dviske po ceni od 140 din/kg. Dominantna otkupna cena jagnjadi iznosila je 260 din/kg u klanicama na području Šapca. Ponuda i broj otkupljenih grla bili su na zavidnom nivou. Rast prodajne cene jagnjadi zabeležio je protekle nedelje reporter STIPS-a na pijaci žive stoke u Čačku. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 230 din/kg.

U klanicama na području moravičkog regiona, takođe, je došlo do rasta otkupne cene jagnjadi, pošto je dominirao iznos od 230 din/kg. Na stočnoj pijaci u Somboru je najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila 300 din/kg, dok je kod jaradi dominirao iznos od 240 din/kg. Pored ovih kategorija su se mogle pazariti još i ovce po ceni od 120 din/kg.

Cene stočne hrane

Reporter STIPS-a zabeležio je rast cena sojine sačme, suncokretove sačme, stočnog brašna i pšenice na području Kragujevca. Cena sojine sačme iznosila je 63 din/kg, suncokretove sačme 34 din/kg, stočnog brašna 23 din/ kg i pšenice 22 din/kg. Pad cene stočnog ječma na 24 din/kg zabeležen je na gazdinstvima u okolini Pančeva. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do rasta cene sojinog zrna na 38 din/kg i kukuruza okrunjenog prirodno sušenog na 17 din/kg.


Kukuruz okrunjen prirodno sušen bio je jeftiniji protekle sedmice na gazdinstvima u okolini Kikinde, pošto je dominirao iznos od 16 din/kg. Dominantna cena sojine sačme iznosila je 73 din/kg, dok je najčešća cena suncokretove sečme iznosila 35 din/kg u maloprodajnim objektima na području ovog grada. Lucerkino seno u balama bilo je jeftinije protekle sedmice na području Sremske Mitrovice, pošto je dominirao iznos od 17 din/kg. U silosima na području Beograda evidentiran je pad dominantne cene pšenice u runfuzu u odnosu na prvu sedmicu juna.

U maloprodajnim objektima na području Loznice se tokom proteklog perioda moglo pazariti lucerkino brašno po dominantnoj ceni od 22 din/kg. Najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 20 din/kg, dok je dominantna cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog iznosila 18 din/kg na gazdinstvima u okolini Loznice.


 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica