Cene stoke i stočne hrane za period 09-14.08.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 09-14.08.2019.

Tokom protekle nedleje telad je bila skuplja u klanicama na području Požarevca a krave za klanje na području Kragujevca i Leskovca. Pad cena prasadi na prodajnim i otkupnim mestima. Jagnjad je jeftinija bila na području Braničeva a jarad na pijaci u Vranju.

Cene goveda

Rast otkupne cene taladi SM rase zabeležen je protekle nedelje u klanicama na području Požarevca. Dominirao je iznos od 360 din/kg. Na pijaci žive stoke u ovom gradu zabeležen je pad cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma na 210 din/kg i rast cene teladi na 380 din/kg i krava za klanje SM rase na 160 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene krava za klanje SM rase. Dominirao je iznos od 155 din/kg. Po višim su cenama u odnosu na prethodni period i klanice na području jablaničkog regiona otkupljivale krave za klanje. Dominirao je iznos od 170 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu su se mogla pazariti telad SM rase do 160 kilograma po ceni od 400 din/kg i tovni bikovi preko 500 kilograma po ceni od 240 din/kg. Na pijaci žive stoke u Užicu zabeležen je pad cena teladi SM rase i tovnih bikova preko 500 kilograma. Kod teladi je dominirao iznos od 480 din/kg, a kod tovnih bikova iznos od 230 din/kg. Telad SM rase, do 160 kilograma bila su jeftinija na pijaci žive stoke u Vranju. Najčeće su se mogla pazariti po ceni od 410 din/kg.

Krave za klanje bile su jeftinije protekle nedelje na pijaci žive stoke u Pirotu, pošto je dominirao iznos od 140 din/kg. Klanice na području srednjebanatskog regiona otkupljivale su tovne bikove preko 500 kilograma SM rase po ceni od 210 din/ kg. Cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 540 din/kg na pijaci žive stoke u Šapcu. U klanicama na ovom području evidentiran je otkup tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma po ceni od 230 din/kg.

Cene svinja

Pad otkupnih cena prasadi do 16 do 25 kilograma i krmača za klanje zabeležen je u klanicama na području braničevskog regiona. Kod prasadi je dominirao iznos od 190 din/kg, a kod krmača za klanje iznos od 110 din/ kg. Za razliku od njih bila je viša otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, pošto je dominirao iznos od 150 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu je došlo do pada cena obe kategorije prasadi.

Veoma slaba bila je ponuda obe kategorije prasadi protekle sedmice na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Kod grla do 15 kilograma dominirao je iznos od 220 din/kg, što ukazuje na blagi pad cene u odnosu na prethodni period. U klanicama na području južnobanatskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Na stočnoj pijaci u Pančevu zabeležen je rast obe kategorije prasadi.

Rast otkupnih cena tovnih svinja do 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period zabeležio je reporter STIPS-a u klanicama na području srednje-banatskog regiona. Dominirao je iznos od 170 din/kg. Po višim su cenama u odnosu na prethodni period kupci mogli pazariti prasad od 16 do 25 kilograma i tovne svinje od 80 do 120 kilograma na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici. Cena prasadi iznosila je 280 din/kg, a kod tovnih svinja dominirao iznos od 175 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu, došlo je do rasta cena obe kategorije prasadi i krmača za klanje. Za razliku od njih niže su bile cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i priplodnih nazimica. Prasad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 240 din/kg, tovne svinje po ceni od 150 din/kg, krmače za klanje za 125 din/kg, dok je cena priplodnih nazimica iznosila 35.000 dinara po grlu. U klanicama na području nišavskog regiona došlo je do pada otkupnih cena prasadiod 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase preko do 120 kilograma.

Cene koza i ovaca

U klanicama na području braničevskog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi. Protekle sedmice je dominirao iznos od 270 din/kg. Jagnjad su bila jeftinija i na stočnoj pijaci u Požarevcu, pošto je dominirao, takođe iznos od 270 din/kg. Reporter STIPS-a iz Vanja je zabeležio protekle nedelje pad cene jaradi uprkos dobroj ponudi. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je rast cena jagnjadi i pad cena šilježadi i dviski. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 210 din/kg, kod šilježadi 160 din/kg, dok je cena dviski iznosila od 150 din/kg.


Slaba ponuda i tražnja jagnjadi, dviski, šilježadi i ovaca bila je na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Tokom druge sedmice avgusta. Cena jagnjadi varirala je od 240 do 250 din/kg u zavisnosti od telesne mase i kvaliteta grla. Nije bilo promene cene dviski i šilježadi. Najčešća prodajna cena ovaca iznosila je 160 din/kg, što ukazuje na blagi rast. Bilo je u ponudi par jaradi po ceni od 200 do 210 din/kg. Izostala je prodaja ovnova za priplod i koza. Jarad su bila skuplja u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Nišu, prvenstveno zbog slabe ponude. Dominirao je iznos od 200 din/kg.

Cene stočne hrane

U maloprodajnim objektima na području Kikinde evidentiran je rast cene sojine sačme. Najčešće se mogla pazariti za 70 din/kg. Kukuruz okrunjen prirodno sušen i pšenica upakovani u džakove najčešće od 50 kilograma bili su skuplji u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci u Nišu. Dominirao je iznos od 23 din/kg. Kukuruz okrunjen, prirodno sušen upakovan u džakove bio je jeftiniji protekle nedelje na gasdinstvima u okolini Pančeva, pošto je dominirao iznos od 15.5 din/kg. Za razliku od kukuruza skuplje je bilo lucerkino seno u balama. Najčešće se moglo pazariti po ceni od 18 din/kg.

Na pijaci u ovom gradu evidentiran je rast cena pšenice i stočnog ječma upakovanih u džakove od 50 kilograma, jer je kod obe kulture dominirao iznos od 20 din/kg. Reporter STIPS-a iz Požarevca evidentirao je rast lucerkinog sena u balama protekle sedemice, pošto je dominirao iznos od 20 din/kg. Lucerkino seno u balama bilo je skuplje i na pijaci u ovom gradu. Za razliku od lucerke kukuruz, okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove bio je jeftiniji u odnosu na prethodni period. Na gazdinstvima u okolini Sremske Mitrovice zabeležen je rast cene lucerkinog sena u balama, jer je dominirao iznos od 20 din/kg.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica