Cene stoke i stočne hrane za period 07-11.06.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 07-11.06.2019.

Tokom protekle nedelje došlo je do rasta cena teladi na pijaci u Požarevcu, a tovnih bikova u klanicama srednje-banatskog regiona, ali i do pada cena prasadi na stočnim pijacama u Kragujevcu, Šapcu i Obrenovcu. Na stočnim pijacama u Požarevcu, Šapcu i Kraljevu jeftinija su bila jagnjad.

 

Cene krava

Tokom protekle nedelje došlo je do rasta cene teladi SM rase na pijaci žive stoke u Požarevcu. Otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 360 din/kg u klanicama na području braničevskog regiona. Kod tovne junadi od 350 do 480 kilograma dominirao je iznos od 220 din/ kg, dok je najčešća otkupna cena krava za klanje iznosila 150 din/kg.

Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona su po višim cenama u odnosu na prethodni period plaćali tovne bikove SM i HF rase rase preko 500 kilograma. Dominirao je iznos od 220 din/kg za grla HF rase i 230 din/ kg za grla SM rase. Rast prodajne cene krava za klanje evidentiran je tokom prve sedmice juna na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 150.000 dinara po grlu. Obim ponude ove kategorije goveda bio je slab. U klanicama na području podunavskog regiona došlo je da pada otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma na 380 din/kg.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 240 din/ kg. Prodajna cena tovnih bikova preko 500 kilograma bila je niža i na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici. Dominirao je iznos od 240 din/kg. Klanice sa područja pirotskog regiona vršile su otkup teladi SM rase do 160 kilograma, tovne bikove preko 500 kilograma i krave za klanje SM rase. Otkupne cene zadržale su prošlonedeljni nivo.

Cene svinja

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu su bila jeftinija prasad od 16 do 25 kilograma, a skuplje krmače za klanje. Prodaja prasadi odvijala se po ceni od 230 din/kg, a krmača za klanje po ceni od 130 din/kg. Klaničari sa ovog područja po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali tovne svinje od 80 do 120 kilograma. Prasad od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija na stočnoj pijaci u Šapcu. Za razliku od njih evidentiran je rast obe kategorije tovnih svinja, pošto se cena kretala od 125 do 155 din/kg u zavisnosti od telesne mase grla. Na stočnoj pijaci u Obrenovcu su bila jeftinija prasad, pa je kod grla do 15 kilograma dominirao iznos od 230 din/kg, a kod grla težine od 16 do 25 kilograma iznos od 220 din/kg.

Nastavljen je rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u klanicama na području Beograda otkupljenih sa većih farmi u okolini grada. Protekle je sedmice došlo do rasta obe kategorije prasadi i obe kategorije tovnih svinja na pijaci žive stoke u Požarevca. Kod grla do 15 kilograma dominirao je iznos od čak 350 din/kg, dok je kod grla teških od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 300 din/kg. Kod tovnih svinja od 80 do 120 kilograma najčešća je cena iznosila 160 din/kg, a kod grla preko 120 iznosila je 130 din/kg. Prodajna cena prasadi varirala je od 260 do 270 din/kg u zavisnosti od kategorije grla. Najčešća prodajna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je 160 din/ kg.

Cene jaradi i jagnjadi

Pad prodajnih cena jagnjadi i ovaca evidentiran je u nedelji za nama na stočnoj pijaci u Požarevcu. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 260 din/kg, a kod ovaca iznos od 140 din/kg. Protekle je sedmice došlo do pada cene jagnjadi na stočnoj pijaci u Šapcu. Dominirao je iznos od 260 din/kg. Otkupna cena ove kategorije ovaca bila je niža i u klanicama na području ovog grada. Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je pad cene jagnjadi. Dominirao je iznos od 240 din/kg.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža u nedelji za nama i u klanicama na području raškog regiona. Jarad i dviske su bili jeftiniji u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Kod jaradi je dominirao iznos od 200 din/kg, a kod dviski iznos od 140 din/kg. U klanicama na području podunavskog regiona došlo je do rasta otkupne cene šilježadi, pošto je protekle sedmice dominirao iznos od 220 din/kg. Šilježad su bila, takođe skuplja i na stočnoj pijaci u Smederevu. Protekle je sedmice izostala ponuda jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza na stočnoj pijaci u Pančevu i u klanicama na ovom području.


Cene stočne hrane

Na gazdinstvima u okolini Kikinde je došlo do rasta cene lucerkinog sena u balama u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 16,5 din/kg. U maloprodajnim ojektima na području ovog grada evidentiran je rast cene stočnog brašna, pošto je dominirao iznos od 22 din/kg. Rast dominantne cene pšenice u rinfuzu evidentiran je tokom prve sedmice juna u silosima na području Beograda. Kukuruz okrunjen prirodno sušen bio je skuplji, a pšenica upakovana u džakove jeftinija u poređenju sa poslednjom nedeljom maja na gazdinstvima na području Niša. Kod obe kulture je dominirala cena od 22 din/kg. Na pijaci u ovom gradu došlo je do rasta dominantne cene kukuruza na 23 din/kg.

Rast cene pšenice protekle nedelje je zabeležio reporter STIPS-a iz Pančeva na gazdinstvima u okolini ovog grada. U maloprodajnim objektima na području Pančeva bili su skuplji kukuruz, pšenica i sojino zrno. Na pijaci je bila skuplja pšenica. Pad dominantne cene sojine sačme na 80 din/kg zabeležen je protekle nedelje u maloptodajnim objektima na području Požarevca. Na pijaci u Vranju je zabeležen pad dominantne cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove na 23 din/kg. Najčešća prodajna cena sojine sačme iznosila je 63 din/kg, dok je kod suncokretove sačme dominirao iznos od 33 din/kg u maloprodajnim objektima na području Kragujevca. Dominantna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 15 din/kg na gazdinstvima na području Užica.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica