Cene stoke i stočne hrane za period 06-10.07.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 06-10.07.2018.

U toku protekle nedelje izostala je prodaja teladi i ostalih kategorija goveda na stočnoj pijaci u Čačku.  

Cene krava

Rast cene tovne junadi preko 480 kilograma i tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma zabeležen je u sedmici za nama u klanicama na području Moravičkog okruga. Cena tovne junadi uglavnom je iznosila 260 din/kg, dok se kod tovnih bikova cena kretala od 250 din/kg.

Tovnu junad preko 480 kilograma po višim cenama otkupljivale su klanice na području Južno-banatskog okruga. Cena se kretala od 230 din/ kg. Broj otkupljnih grla bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta cene priplodnih krava SM rase u odnosu na prethodnu sedmicu. Cena je iznosila 160.000 dinara po grlu.

U klanicama na području Šumadijskog okruga zabeležen je pad cene tovne junadi preko 480 kilograma. Najčešća cena iznosila je 230 din/kg. Viša otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je u nedelji za nama i u klanicama na području Srednje-banatskog okruga. Cena se kretala od 280 din/kg.

Klaničari sa područja Podunavskog okruga su po višim cenama vršili otkup tovnih bikova preko 500 kilograma i krava za klanje. Kod junadi cena je iznosila 270 din/kg, a kod krava za klanje od 150 din/kg.

Cene svinja

Na stočnoj pijaci u Čačku evidentiran je pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Cena je uglavnom iznosila 240 din/kg.

U klanicama na području Južnobanatskog okruga došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Cena se kretala od 155 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je dobar.


Na pijaci žive stoke u Pančevu zabeležen je pad prodajnih cena prasadi. Kod obe kategorije cena je iznosila 280 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru pojeftinila su prasad od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmače za klanje.

Nastavljen je trend slabe ponude obe kategorije prasadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Slaba prodaja uslovila je pad cena u odnosu na prethodni period. Kod grla do 15 kilograma cena se kretala od 240 din/kg, dok je kod grla od 16 do 25 kilograma cena iznosila 230 din/kg. Obim prodatih grla bio je mali. Izostala je prodaja obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje.


Tovne svinje preko 120 kilograma bile su jeftinije tokom prve sedmice jula na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Cena se kretala od 130 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog okruga došlo je do pada otkupnih cena tovnih svinja preko 120 kilograma i krmača za klanje. Prasad su bila skuplja na stočnoj pijaci u Smederevu u odnosu na prethodni period.


Cene koza i ovaca

Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja na stočnoj pijaci u Čačku. Cena se kretala od 250 din/kg. Pored jagnjadi mogla su se pazariti jarad po ceni od 170 din/kg, dviske za 200 din/kg, ovce po ceni od 160 din/kg i ovnovi za priplod za 20.000 dinara po grlu.

Otkupna cena jagnjadi u Smederevu bila je viša u nedelji za nama i u klanicama na području Podunavskog okruga. Cena se kretala od 280 din/kg. 

Rast prodajne cene dviski zabeležen je tokom prve nedelje jula na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 150 din/kg. U ponudi je bilo dvadesetak grla.

Zabeležen je rast cene jagnjadi tokom protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici. Cena se kretala od 250 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena ovaca, koje su se najčešće mogle pazariti za 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pirotu u periodu od 02. do 08. jula mogla su se pazariti jedino jagnjad po ceni od 300 din/kg. U klanicama na području ovog grada i okoline nije bilo otkupa jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.

Cene stočne hrane

Na pijaci u Obrenovcu zabeležen je rast cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog na 24 din/kg. Za razliku od njega niže su bile cene pšenice i stočnog ječma upakovanih u džakove najčešće od 50 kilograma. Kod obe žitarice cena se kretala od 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva došlo je do rasta cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove i lucerkinog sena u balama. Kod kukuruza cena se kretala od 20 din/kg, dok je najčešća cena lucerkinog sena iznosila 19 din/kg.

Rast prodajne cene sojine sačme zabeležen je tokom prve sedmice jula na području Smedereva. Cena se kretala od 63 din/kg. Pad prodajnih cena pšenice i sojinog zrna upakovanih u džakove zabeležen je u nedelji za nama na području Sremske Mitrovice. Pšenica se mogla pazariti najčešće po ceni od 19 din/kg, a sojino zrno po ceni od 45 din/kg. 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica