Cene stoke i stočne hrane za period 05-09.07.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 05-09.07.2019.

Viša je bila cena teladi na području Niša,Užica, Smedereva i Vranja. Jeftinija je bila prasad na području Braničevskog, jablaničkog i pčinjskog regiona. Dok je jagnjad jeftinija u Užicu, a ovce u Požarevcu, Nišu i Vranju.

Cene krava

Otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama na području nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 240 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan. Na stočnoj pijaci u Nišu izostala je ponuda teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda. Telad su protekle nedelje bila skuplja i na pijaci žive stoke u Užicu. Dominantna cena dostigla je iznos od 500 din/kg.

Klaničari sa područja podunavskog regiona, po višim su cenama otkupljivali telad SM rase, a po nižim cenama tovne bikove SM rase preko 500 kilograma protekle nedelje. Kod teladi je dominrao iznos od 370 din/kg, a kod tovnih bikova iznos od 230 din/kg. Na stočnoj pijaci u Vranju bila su skuplja telad SM rase telesne mase do 160 kiograma pošto je dominirao iznos od 430 din/kg. Rast otkupnih cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma SM rase na 236 din/kg i tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma SM rase na 240 din/kg zabeležen je u klanicama na području pčinjskog regiona. Pad otkupnih cena teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma na 360 din/kg i krava za klanje na 150 din/kg zabeležen je tokom prve sedmice jula u klanicama na području braničevskog regiona.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu, takođe, je zabeležen pad prodajne cene teladi SM rase na 400 din/kg. U klanicama na području Pirota zabeležen je pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Klanice sa područja jablaničkog regiona protekle su sedmice otkupljivale tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma SM rase po ceni od 270 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 150 din/kg.

Cene svinja

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od 260 din/kg. Za razliku od njih više su bile otkupne cene obe kategorije tovnih svinja. Kretale su se od 120 do 140 din/kg u zavisnosti od telesne mase. Prasad i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su jeftinije u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Požarevcu. Prasad su bila jeftinija u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Vranju. Dominirao je iznos od 200 din/kg.

Niža otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je u nedelji za nama u klanicama na području jablaničkog regiona. Dominirao je iznos od 210 din/kg. Ova kategorija prasadi bila je jeftinija i na stočnoj pijaci u Leskovcu, pošto je dominirao iznos od 200 din/kg. Reporter STIPS-a evidentirao je pad otkupnih cena tovnih svinja telesne mase 80 do 120 kilograma u klanicama na području srednje-banatskog regiona. Dominirao je iznos od 150 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je dobar.

Obe kategorije prasadi i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma bili su skuplji protekle sedmice na stočnoj pijaci u Smederevu. Kod prasadi telesne mase do 15 kilograma dominirao je iznos od 220 din/kg, dok su se prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma mogla pazariti po ceni od 200 din/kg. Dominantna cena tovnih svinja iznosila je 160 din/kg. U klanicama na području podunavskog regiona, takođe, su bile više otkupne cene istih kategorija svinja.

Cene koza i ovaca

Na pijaci žive stoke u Užicu došlo je do pada prodajne cene jagnjadi. Najčešće su se prodavala po ceni od 210 din/kg. Otkupne cene šilježadi i ovaca bile su niže protekle nedelje u klanicama na području braničevskog regiona. Kod šilježadi je dominirao iznos od 200 din/ kg, a kod ovaca 110 din/kg. Na stočnoj pijaci u Požarevcu, zabeležen je rast cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti za 280 din/kg. Pad otkupne cene ovaca zabeležen je u klanicama na području nišavskog regiona.

U nedelji za nama dominirao je iznos od 140 din/kg. Dominantne cene jagnjadi, jaradi, ovaca i koza bile su nepromenjene u odnosu na prethodni period. Ovce su bile jeftinije i na stočnoj pijaci u Vranju. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 140 din/kg. Na stočnoj pijaci u Smederevu je u periodu od 01.07. do 07.07.2019. godine je zabeležen rast dominantne cene jagnjadi na 270 din/kg. U klanicama na ovom području bile su više otkupne cene jagnjadi i šilježedi u odnosu na prethodni period.


Cene stočne hrane

Reporter STIPS-a iz Pančeva zabeležio je pad cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove, pšenice upakovane u džakove, stočnog ječma upakovanog u džakove na gazdinstvima u okolini grada. Za razliku od njih viša je bila cena lucerkinog sena u balama. Dominirao je iznos od 17 din/kg. Suncokretova sačma bila je jeftinija u odnosu na prethodni period u maloprodajnim objektima na području Požarevca. Dominantna cena iznosila je 40 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde zabeležen je pad dominantne cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove na 16.5 din/kg. Najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 13 din/kg protekle nedelje. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do rasta dominantne cene sojine sačme na 73 din/ kg. Pšeniica upakovana u džakove od 50 kilograma bila je skuplja u odnosu na prethodnu sedmicu na gazdinstvima u okolini Niša, pošto je dominirao iznos od 23 din/kg. Na pijaci u ovom gradu je došlo do pada cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove. Dominirao je iznos od 22 din/kg.

Najčešća prodajna cena sojine sačme bila je 60 din/kg, dok je kod suncokretove sačme dominirao iznos od 37 din/kg u maloprodajnim objektima na području Kraljeva. Na pijaci u ovom gradu mogli su se pazariti pšenica, stočni ječam i kukuruz. Dominantne cene zadržale su prošlonedeljni nivo.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica