Cene stoke i stočne hrane za period 03-07.11.2017.

Cene stoke i stočne hrane za period 03-07.11.2017.

Tokom prve nedelje novembra zabeležen je rast cena teladi u klanicama i pad cena prasadi, tovnih svinja i jagnjadi na stočnim pijacama u Srbiji.

Cene krava

Klaničari sa područja podunavskog regiona po višim cenama protekle nedelje otkupljivali su telad simentalske rase telesne mase do 160 kilograma.  Niža je bila otkupna cena krava za klanje, pošto je dominirao iznos od 130 din/kg u šumadijskom okrugu. Priplodne krave bile su jeftinije u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Najčešća prodajna cena tovnih bikova simentalske rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 240 din/kg dok je kod krava za klanje SM rase dominirao iznos od 160 din/kg. 

Cene svinja

Niža prodajna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentirana je tokom prve sedmice novembra na stočnoj pijaci u Pančevu i najčešće su se mogli pazariti za 250 din/kg. Nastavljen je pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u klanicama na području Beograda otkupljenih sa većih farmi na ovom području. Prasad telesne mase do 15 kilograma su bila skuplja tokom prve sedmice novembra na stočnoj pijaci u Čačku. . Klaničari sa područja severno-bačkog regiona po višim su cenama protekle sedmice otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma.

Cene ovaca i koza

Ovce su protekle nedelje bile jeftinije na pijaci žive stoke u Čačku. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 130 din/kg. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 250 din/kg na pijaci žive stoke u Kragujevcu tokom prve nedelje novembra. Kod jaradi je dominirao iznos od 200 din/kg, a kod ovaca i koza je najčešća postignuta cena iznosila 120 din/kg. Ovnovi za priplod mogli su se pazariti po ceni od 40.000 dinara po grlu. Dominantna prodajna cena jagnjadi iznosila je 220 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za jarad su potencijalni kupci trebali da izdvoje 180 din/kg, dok je kod ovaca dominirao iznos od 120 din/kg.

Cene stočne hrane

U maloprodajnim objektima su bili skuplji sojina sačma i suncokretova sačma u odnosu na prethodni period. Na gazdinstvima u okolini Čačka došlo je do rasta prodajne cene lucerkinog sena u balama tokom prve sedmice novembra. Kukuruz, okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove bio je skuplji u poređenju sa prethodnom sedmicom na gazdinstvima u okolini Niša. Na gazdinstvima u okolini Pančeva protekle je sedmice bila jeftinija pšenica u rinfuzu. U silosima na području ovog grada bilo je skuplje sojino zrno upakovano u džakove. Na pijaci u Požarevcu je zabeležen rast cene lucerkinog sena u balama i pad cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove.

Izvor: Stips

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica