Cene stoke i stočne hrane za period 03-07.05.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 03-07.05.2019.

Protekle nedelje viša je bila cena teladi na području Kraljeva i Vranja, a niža na području Požarevca. Došlo je do rasta cene prasadi na području Pančeva, Loznice, Čačka i Kraljeva, dok je jagnjad skuplja na pojedinim pijacama i u klanicama.

Cene krava

Rast prodajne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma evidentirao je reporter STIPS-a iz Kraljeva na stočnoj pijaci u ovom gradu. Dominirao je iznos od 470 din/kg. Telad SM rase do 160 kilograma bila su skuplja i na pijaci žive stoke u Vranju. Dominirao je iznos od 430 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma bila je viša protekle sedmice u klanicama na području podunavskog regiona. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma.

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu. Dominirao je iznos od 360 din/kg. Klaničari sa područja pčinjskog regiona po nižim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali tovnu junad od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma. Otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bila je 250 din/kg protekle nedelje u klanicama na području Loznice. Za otkupljenu tovnu junad od 350 do 480 kilograma klaničari su najčešće plaćali 230 din/kg, dok je kod krava za klanje SM rase dominirao iznos od 160 din/kg.

Otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 450 din/kg u klanicama na području pirotskog regiona. Najčešća otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 240 din/kg, a kod krava za klanje 150 din/kg. Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici su se protekle nedelje mogli pazariti tovna junad od 350 do 480 kilograma, tovni bikovi preko 500 kilograma i krave za klanje. Cene se nisu menjale u odnosu na pretodni period. Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo promene u obimu ponude, tražnje i cena teladi i ostalih kategorija goveda u odnosu na prethodni period.

Cene svinja

Obe kategorije prasadi i tovne svinje od 80 do 120 kilograma bili su skuplji u odnosu na prethodnu sedmicu na stočnoj pijaci u Pančevu. Rast otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, evidentiran je u klanicama na području južno-banatskog regiona. Dominirao je iznos od 260 din/kg. Obim ponude i otkupa bili su slabi. Na pijaci žive stoke u Loznici došlo je do rasta cene prasadi od 16 do 25 kilograma tokom prve sedmice maja. Dominirao je iznos od 300 din/kg.

U klanicama na području ovog grada , takođe, je evidentiran rast otkupne cene iste kategorije prasadi. Prasad, telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su skuplja na pijaci žive stoke u Čačku. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 280 din/kg. Obim prodaje bio je na zavidnom nivou. Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Kraljeva na pijaci u ovom gradu je došllo do rasta otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja. Tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su skuplje u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Šapcu. Dominirao je iznos od 160 din/kg.

U klanicama na području ovog grada, takođe, je zabeležen rast otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja. Cena se kretala od 140 do 170 din/kg u zavisnosti od kategorije grla. U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je pad otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja. Otkupna cena tovnih svinja od 80 do120 kilograma bila je niža u nedelji za nama u klanicama na području pčinjskog regiona. Dominirao je iznos od 155 din/kg.

Cene ovaca i koza

Na pijaci žive stoke u Pančevu došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi u odnosu na pretodnu nedelju. Dominrao je iznos od 300 din/kg ponuda je bila vrlo slaba. Otkupna cena jagnjadi bila je viša u klanicama na području Loznice. Dominirao je iznos od 260 din/kg. Rast prodaje cene jagnjadi na 290 din/kg i pad cene koza na dominantnih 140 din/kg, karakteristika je prve sedmice maja na stočnoj pijaci u Vranju.


Reporter STIPS-a iz Pirota je zabeležio rast prodajne cene jagnjadi tokom prve sedmice maja na stočnoj pijaci u ovom gradu. Dominirao je iznos od 320 din/kg. U klanicama na području podunavskog regiona zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi na 300 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena ovaca. Dominirao je iznos od 150 din/kg. Jagnjad su u nedelji za nama bila skuplja na pijaci žive stoke u Kraljevu. Dominantna cena dostigla je iznos od 280 din/kg.

Pad otkupnih cena jagnjadi, šilježadi i ovaca zabeležio je reporter STIPS-a u klanicama na području braničevskog regiona. Kod ovaca je dominirao iznos od 270 din/kg, šilježadi iznos od 200 din/kg i kod ovaca iznos od 120 din/kg. U klanicama na području sremskog regiona protekle je sedmice vršen otkup jagnjadi po ceni od 250 din/kg i ovaca po ceni od 160 din/kg.

Cene stočne hrane

Rast cene sojine sačme na 63 din/kg zabeležio je reporter STIPS-a iz Kragujevca u maloprodajnim objektima na području ovog gada. U silosima na području Beograda došlo je do rasta cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period. Cena sojine sačme bila je viša na području Smedereva, pošto je dominirao iznos od 60 din/kg. Stočno brašno bilo je jeftinije tokom prve sedmice maja u maloprodajnim objektima na području Kikinde. Dominirao je iznos od 20 din/kg.


Najčešća prodajna cena kukukruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove iznosila je 17 din/kg, dok je kod lucerkinog sena u balama dominirao iznos od 13 din/kg na gazdinstvima u okolini ovog grada. Pad dominantne cene stočnog brašna zabeležen je na pijaci u Vranju. Dominirao je iznos od 17 din/kg.

Najčešća prodajna cena kukukruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove bila je niža na pijaci u Šapcu pošto je dominirao iznos od 17 din/kg. Na pijaci u Požarevcu su se protekle sedmice prodajne cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove i lucerkinog sena u balama izjednačile pošto je dominirao iznos od 20 din/kg kog oba stočna hraniva.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica