Cena tovnih junadi PALA u Šumadiji, ništa bolje ni sa PRASADIMA!

Cena tovnih junadi PALA u Šumadiji, ništa bolje ni sa PRASADIMA!

Tokom protekle nedelje reporteri STIPS-a zabeležili su cene stoke na pijacama širom Srbije. Veći deo kategorija zabeležio je pad, a zanimljivo je da je cena tovnih junadi u Južnom Banatu porasla, za razliku od Šumadije.

Cena tovnih junadi

Cena tovne junadi u Šumadiji pala

Poslednje sedmice maja je došlo do rasta otkupne cene tovne junadi telesne mase do 480 kilograma u klanicama na području južnobanatskog regiona, tako da je dominantna cena iznosila 340 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području Beograda i okoline, jer je dominirao iznos od 370 din/kg.

Pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma zabeležen je u klanicama na području šumadijskog regiona. Naime dominirao je iznos od 340 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krava za klanje SM rase, jer je dominirao iznos od 260 din/kg. Izostala je ponuda teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda na pijaci žive stoke u Kragujevcu protekle sedmice.

Niža je bila otkupna cena tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma u klanicama na području podrinjskog regiona.

Dominirao je iznos od 350 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kraljevu nije bilo značajnijih promena, kako u obimu ponude i tražnje teladi i ostalih kategorija goveda, tako i u pogledu dominantnih cena.

Divnića farma je RAJ za krave – daju preko 35l mleka, a tele i TROJKE!

Cena prasadi u Čačku niža

Klaničari sa područja južnobačkog regiona po nižim su cenama otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Za otkupljenu prasad odgajivači su najčešće dobijali 550 din/kg, a za tovne svinje 240 din/kg.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Čačka protekle su sedmice bile niže cene obe kategorije prasadi. Za prasad, telesne mase do 15 kilograma, kupci su trebali da izdvoje najčešće 350 din/kg, dok je u kategoriji telesne mase od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 320 din/kg.


Klaničari sa područja podrinjskog regiona protekle su sedmice oborili otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 500 din/kg i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120
kilograma na 240 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, tovne svinje preko 120 kilograma i krmače za klanje.

Jagnjad jeftinija u odnosu na prethodni period

Na stočnoj pijaci u Čačku došlo je do pada cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, tako što je dominirao iznos od 450 din/kg. U klanicama na području moravičkog regiona je protekle sedmice
izostao otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.


Dominantna otkupna cena jagnjadi iznosila je 500 din/kg u klanicama na području braničevskog regiona tokom poslednje sedmice maja. Za otkupljenu šilježad klaničari su najčešće plaćali 230 din/kg, a za ovce 220 din/kg. Na pijaci žive stoke nije bilo promena u pogledu cena u odnosu na prethodni period.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupne cene dviski, pošto je prodtkle sedmice dominirao iznos od 210 din/kg. Obim ponude i tražnje bili su prosečni.


U klanicama na području podrinjskog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi na dominantnih 510 din/kg i ovaca na dominantnih 240 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica