Svet poljoprivrede Prodavnica

Kako odložiti prvo tretiranje žitarica fungicidima?

U zaštiti se treba oslanjati na iskustvo, ali i biti oprezan i prepoznati kvalitetne nove tehnologije i preparate. Jedan takav je Systiva® fungicid kojim se tretira seme, a štiti list, navode iz BASF-a.

Foto:BASF

Opasnosti od biljnih bolesti rastu iz godinu u godinu, a kako bi zaštitili svoje žitarice ratari koriste fungicide. Pšenica i ječam izloženi su negativnim delovanjima raznih korova, gljivičnih bolesti i insekata, zbog čega je potrebno kombinovati više različitih proizvoda kako bi se očuvao i osigurao visok prinos.

Iako se u zaštiti treba oslanjati na iskustvo, u isto vreme treba biti i oprezan i prepoznati kvalitetne nove tehnologije i preparate. Jedan takav preparat u ponudi je BASF Srbije, a reč je o Systiva® fungicidu kojim se tretira seme, a štiti list.

Jedna od glavnih prednosti ove tehnologije je što, u optimalnim godinama, s uobičajenim pritiskom bolesti, može zameniti prve prolećne tretmane, a ne treba zaboraviti ni činjenicu da, vrlo često, u rano proleće, vremenski uslovi ne dozvoljavaju pravovremeni ulazak u usev, što u značajnoj meri otežava zaštitu što povećava rizik od kašnjenja s fungicidnim tretmanom. Sa fungicidom Systiva® na semenu to nije slučaj.

Snažnije biljke i veća otpornost na stres

“Početkom proleća smo imali mraz koji je na mnogim mestima napravio ozbiljna oštećenja. Primetio sam da moja pšenica, koja je bila zaštićena Systiva® fungicidom, nije požutela i mnogo je lakše podnela niske temperature”, rekao je zadovoljan korisnik, Jugoslav Stokić iz Sirakova.

Systiva® štiti pšenicu i ječam od jeseni do proleća, a iz BASF navode da omogućava optimalan sklop kroz bolje bokorenje i prezimljavanje, a ujedno osnažuje biljke i stvara veću otpornost na stresne uslove.

Broj proizvođača koji primećuje prednosti setve semena koje je tretirano fungicidom Systiva® svake godine značajno raste kao i površine pšenice i ječma koje su zaštičene ovom inovativnom tehnologijom.

“Sejali smo ječam čije je seme bilo tretirano fungicidom Systiva®. Od samog starta, pa sve do proleća, usevi su bili u savršenoj kondiciji. Nije bilo potrebe da žurimo sa prvim prolećnim prskanjem jer su usevi bili zdravi i zaštićeni sve do kraja aprila. To nam je dalo više vremena da se prvo posvetimo setvi jarih kultura“, kaže Miloš Petrović, poljoprivredni proizvođač iz Sente. Dodao je da je njemu svakako važan prinos zrna ali i da očuva list, s obzirom da na njihovoj farmi za ishranu goveda koriste ječmenu slamu i da su sa fungicidom Systiva® ostvarili oba cilja.

 

Višestruka zaštita uz uštedu

Ko poseje seme sa Systivom® imaće lakšu i sigurniju zaštitu. Kod mene se ova tehnologija odlično pokazala. Pšenica je bila zdrava i jaka od jeseni do proleća“, ističe Goran Simetić iz Čuruga.

Prednost je i u tome što Systiva® omogućava sigurnije prezimljavanje ozimih kultura i veću otpornost na nepovoljne vremenske uslove. U kišnim i hladnim godinama često dolazi do kašnjenja s prvim fungicidnim tretmanom, ali ako se seje seme zaštićeno ovim fungicidom lakše je planirati prolećne radove i prvi tretman se može izbeći.

Ovo je potvrdio i Milinski Pal proizvođač iz Budisave: “Imao sam prilike da na svojim površinama uporedim Systiva® tehnologiju sa standardnom zaštitom. Zdravstveno stanje, izgled useva, od starta je sve išlo u korist Systiva® tehnologije. Takođe, tamo gde sam posejao pšenicu sa tretiranu sa fungicidom Systiva® preskočio sam prvi prolećni tretman fungicidom.”

Ako se odlučite za kupovinu semena pšenice tretiranog Systiva® fungicidom u ponudi imaju:
Delta Agrar (Solehio, Balaton, Modern, Basilio, Marvel, Pibrac, Amicus i Ingenio)
Savacoop (Basmati, Zephir)
RWA (Sofru, Solenzara, Flavor CS, Tenor, Obiwan)
AXEREAL (Cellule, Nogal)
RAGT Semences (Yetti)
Best Seed Producer (BSP) (Zvezdana, Simonida NS 40 S , Grivna)

Što se tiče ječma tretiranog Systiva® fungicidom u asortimanu ga imaju :
Delta Agrar (Carmina, Finola)
Savacoop (Passo, Zanzibar)
RWA (Sandra, Paradies)
AXEREAL (Prestige, Etincel)
Sladara Soufflet (Tepee, Salamander)

Komentari