Neopravdano ubijanje vukova u Nacionalnom parku Đerdap

Neopravdano ubijanje vukova u Nacionalnom parku Đerdap

Veliku pažnju u javnosti poslednjih dana privukla je vest da će na prostoru zaštićenog područja „Nacionalni park Đerdap“ 16. februara biti održana hajka na vukove. Udruženja za zaštitu životinja oštro su reagovala na organizovanje ovakvog događaja, a postavlja se i pitanje da li je ovakav događaj u skladu sa etičkim kodeksom u lovu?

Neopravdano ubijanje vukova u Đerdapu - ©Pixabay

 

Predstavnici Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i predstavnici WWF Adria (svetske organizacije za zaštitu prirode) izrazili su revolt zbog najavljene hajke na vukove. Oni su pozvali javnost da im se pridruži i kaže ne najavljenom ubijanju vukova. Takođe, od nadležnih organa zatraženi su odgovori na pitanja: ako vukovi nisu bezbedni u zaštićenim područjima, gde će biti, i kome smetaju vukovi u šumskim vrletima Đerdapa? 

Kako je navedeno na sajtu „Svetske organizacije za prirodu“ u Srbiji, pre pet godina uprava Nacionalnog parka „Đerdap“ planirala je da ubije oko 100 evropskih jelena, a razlog je bila navodna prenaseljenost. Kako ističu, nemoguće je da na istom području postoji prenaseljenost plena i predatora, pa se postavlja pitanje potrebe da se vukovi ubijaju.    

Uslovi za bavljenje lovom u Srbiji
 
„Sam naziv najavljene manifestacije Susret sa vukom izrazito je ciničan. Umesto da nacionalni park prisustvo vukova iskoristi na najbolji mogući način, promovišući divlju i očuvanu prirodu, oni te mitske životinje predstavljaju kao jeftine mete. Vukovi imaju neprocenjivo veliki ekološki, sanitarni, kulturološki i duhovni značaj u celom svetu, a posebno kod naroda na Balkanu. Neopravdano ubijanje vukova ne može i ne sme da bude turizam“, upozorava Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

  

Srbija ima 800 jedinki vukova - ©Pixabay
 

Udruženja napominju da Srbija nema izrađen plan upravljanja populacijama vuka i njegov izlov se planira na neodgovarajućim i nepouzdanim podacima. Kao potpisnica najznačajnijih međunarodnih konvencija iz oblasti zaštite biološke raznovrsnosti (Konvencija o biološkoj raznovrsnosti, Konvencija o zaštiti evropskih divljih vrsta i staništa, Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih divljih vrsta) Republika Srbija je u obavezi da izrađuje ovakve planove i da lov i druge oblike korišćenja divljih vrsta zasniva na pouzdanim i tačnim podacima i da osigura dugoročno očuvanje populacija tih vrsta. To je dodatni razlog da se lovci i nadležne institucije suzdrže od bilo kakve promocije lova na vukove, a pogotovo lova kao turističke atrakcije.
 
„Važeći zakonski okvir u Srbiji omogućava lov i seču šume u najvrednijim prirodnim područjima, nacionalnim parkovima. Retke su zemlje koje imaju tako neodgovoran odnos prema svom prirodnom nasleđu. Svakako da je organizovanje ovakvih manifestacija u potpunoj suprotnosti sa savremenim konceptom zaštićenih područja, pa pozivamo organizatore i nadležne institucije da odustanu od ovakvih manifestacija i bave se onim što im je primarni cilj definisan Zakonom o nacionalnim parkovima: očuvanje i unapređenje vrednosti biodiverziteta, geodiverziteta, kao i kulturno-istorijskih vrednosti“, ističe direktor WWF Adria Deni Porej.   
 
Vodeći stručnjaci procenjuju da Srbiju naseljava oko 800 jedinki vukova, dok svake godine u hajkama i na mrciništima bude ubijeno njih oko stotinu. Iskustva naučnika iz mnogih država Evrope i Severne Amerike pokazala su da se ubijanjem vukova ne rešavaju problemi poput sukoba stočara i zveri.


Izvor: WWF

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica