Podsticaji za unapređenje primarne stočarske proizvodnje

Podsticaji za unapređenje primarne stočarske proizvodnje

Na sajtu Uprave za agrarna plaćanja objavljen je juče Pravilnik, kojim se bliže propisuje nabavka priplodnih grla kako bi se unapredila primarna stočarska proizvodnja. 

Kvalitetno grlo - © Pixabay

Navedenim Pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za unapređenje konkurentnosti kroz investicije u fizičku imovinu, a maksimanlni iznos u jednoj kalendarskoj godini je 3 miliona dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to mogu biti: fizička lica, preduzetnici, privredna društva, zemljoradničke zadruge, srednje škole, naučno-istraživačke organizacije, manastiri.

Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je investiciju u nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice koja je predmet zahteva realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. jula do 15. oktobra tekuće godine. Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

1. grla goveda


  • junica tovnih rasa starosti od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
  • junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
  • bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

2. grla ovaca i koza

  • ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
  • koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  • dvisci starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

3. grla svinja

  • nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  • suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
  • nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

4. pčelinjih matica


Detalje o samom konkursu možete pronaći na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica