Ovo su uslovi za besplatno korišćenje državnog zemljišta

Ovo su uslovi za besplatno korišćenje državnog zemljišta

Ovo su uslovi za besplatno korišćenje državnog zemljišta - © Pixabay

Prema poslednjim podacima koji su dostavljeni „Politici”, u Srbiji je ove godine u opticaju za zakup bilo 450.079 hektara državne zemlje. Postoji i oko 80.000 hektara pašnjaka kojima upravljaju sela i koriste se za potrebe lokalnih stočara. Ukupno je izdato 275.000 hektara, a cilj je da se i u narednom periodu povećavaju površine državnih oranica izdatih u zakup.

Takvo zemljište, inače, daje se u zakup i na korišćenje po osnovu prava prečeg zakupa i putem javnog nadmetanja.

Velike neizdate površine uglavnom su pašnjaci, livade, močvare, zapušteni voćnjaci koji su se ranije nudili u zakup i dva-tri kruga, ali interesovanja nije bilo. Plan države već neko vreme jeste da se takvo zemljište (koje nije korišćeno najmanje tri agroekonomske godine) stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje.

Da bi animirali poljoprivrednike, takve parcele potencijalnim korisnicima država nudi za – nula dinara. Kako su potvrdili u ovoj upravi, u poslednje tri godine 5.255 hektara zaparloženog zemljišta dato je poljoprivrednicima na besplatno korišćenje po tom osnovu.

Ovo su uslovi za besplatno korišćenje državnog zemljišta - © Pixabay

Zakon propisuje mogućnost da se zaparloženo zemljište da gazdinstvima na korišćenje bez naknade na period do pet godina, uz obavezu poljoprivrednika da ga stavi u funkciju proizvodnje.

Posle isteka tog perioda, moguće je produžiti korišćenje na 25 godina, pod uslovom da se na njemu obavlja poljoprivredna proizvodnja na manje od 10 hektara, dok je za veće površine uslov da korisnik dobije odobrenje ministarstva za investicione radove na tom zemljištu.

Poljoprivrednik je dobija da bi investirao u raskrčivanje, raščišćavanje i privođenje nameni u poljoprivrednu proizvodnju. Dok ne izvrši tu obavezu, a najviše pet godina, poljoprivrednik ne plaća ništa.

Posle toga, kad zemljište stavi u funkciju, podnosi zahtev za investiciona ulaganja da bi je dobio na 25 godina. U slučaju kada mu je to odobreno, plaća cenu zakupa od 40 do 60 odsto od prosečne cene u toj lokalnoj samoupravi.


Raščišćavanje uopšte nije jeftino, a može da košta od 1.000 do 2.500 evra po hektaru jer se koristi najteža mehanizacija.

Ovo su uslovi za besplatno korišćenje državnog zemljišta - © Pixabay

Ko može da koristi besplatno državno zemljište?

Prema uputstvu Uprave za poljoprivredno zemljište, navodi se da pravo na zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini mogu da ostvare fizička i pravna lica koja su nosioci ili članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava uz ispunjavanje dodatnih zakonskih uslova u zavisnosti od osnova zakupa i korišćenja za koji su zainteresovani.


Da bi fizičko ili pravno lice ostvarilo pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, potrebno je da se prijavi na javni poziv koji raspisuje jedinica lokalne samouprave (JLS).

Gradovi i opštine svake godine do 30. juna tekuće godine raspisuju javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za narednu agroekonomsku godinu, a prijave na javni poziv s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine JLS.


Kada se okonča postupak davanja u zakup zemljišta po osnovu prava prečeg zakupa, JLS, uz prethodnu saglasnost Uprave za poljoprivredno zemljište, raspisuje oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Izvor: Politika

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica