Formiran Savet za bezbednost hrane – U Srbiji nema GMO-a

Formiran Savet za bezbednost hrane – U Srbiji nema GMO-a

„Gledajući Zakon, jedemo savršenu hranu. U praksi, situacija je sasvim drugačija. Neophodno je izvršiti resertifikaciju vezanu za standarde bezbednosti i kvaliteta hrane“, istakao je Goran Papović, predsednik NOPS-a, na konferenciji „Šta jedemo?“ u organizaciji TMS-a. Tom prilikom konstituisan je i Savet za bezbednost hrane i za predsednika je izabran prof. dr Ivan Stanković sa Farmaceutskog fakulteta.
 

Formiran Savet za bezbednost hrane - © Pixabay 

U organizaciji TMS (Technical and Management Service) u saradnji sa medijskom kućom BizLife, održana je konferencija pod nazivom „Šta jedemo?“. Na konferenciji je bilo reči o kvalitetu hrane koja nam se plasira, sa osvrtom na pojedine vrste tehnoloških procesa tokom kojih se dolazi do gotovog proizvoda, kao i na (ne)primenu pravila i propisa u preradi hrane.

Konferenciju je otvorio savetnik ministra poljoprivrede, dr Nenad Dolovac, koji se prisutnima obratio sa napomenom da je 11. maja tekuće godine održana konstitutivna sednica Saveta za bezbednost hrane, kojim će ubuduće predsedavati prof. dr Ivan Stanković, renomirani stručnjak sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Savet bi trebalo da se bavi problemima sprovođenja zakona i standarda u procesu proizvodnje hrane, njihovim uklanjanjem i povećanjem sigurnosti kod potrošača da je hrana upravo onakva kako se predstavlja na etiketi.
 

Formiran Savet za bezbednost hrane - © Pixabay

Obraćanje Gorana Papovića, predsednika Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS), u prvom panelu konferencije je izazvalo veliku pažnju, jer je izneo činjenice koje su ukazale na anomalije sistema sertifikacije i probleme u sprovođenju i kontroli sprovođenja propisa u proizvodnji hrane.

Gledajući Zakon, jedemo savršenu hranu. U praksi, situacija je sasvim drugačija. Neophodno je izvršiti resertifikaciju vezanu za standarde bezbednosti i kvaliteta hrane“, istakao je Papović, ukazavši na probleme koje se tiču organizacija koje implementiraju određene standarde i izdaju sertifikate, a koji se tiču njihove kompetentnosti i pouzdanosti.

U svom izlaganju, Boško Gavović, direktor TMS CEE (za Srbiju), dao je globalnu sliku o udelu poljoprivrede u svetskom i nacionalnom bruto društvenom proizvodu i procentualnom udelu pojedinih poljoprivrednih grana u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Gospodin Gavović osvrnuo se na činjenicu da u odnosu na ostale zemlje sveta i Evrope, gde je odnos biljne u odnosu na stočarsku proizvodnju u procentima 30:70, u Srbiji taj procenat dijametralno obrnut, i to je činjenica koja je direktna posledica strahovitog opadanja stočnog fonda u RS.
 


Formiran Savet za bezbednost hrane - © Pixabay

Takođe, u osvrtu na sve veću prisutnost GMO u svetu, konstatovano je da su Srbija, Zambija i Togo jedine zemlje na svetu bez GMO. Na kraju svog izlaganja, govornik se osvrnuo na nove trenutke i pronalaske u domenu nauke o bezbednosti hrane (nove potencijalne kritične tačke), koji daju materijala za dalja istraživanja i unapređenja sistema bezbednosti hrane, a takođe i na pooštravanje kriterijuma sledljivosti koji bi uslovili postojanje kvalitetnije i bezbednije hrane na tržištu.

U drugoj panel diskusiji, pod nazivom „Specifičnosti pojedinih tipova proizvodnje“, sa govornicima dr Gordanom Mačak, Zoranom Miladinovićem i prof. dr Tomislavom Jovanovićem, poseban osvrt je bio na predrasude vezane za E-brojeve (nomenklatura aditiva koji se koriste u prehrambenoj tehnologiji ) koje se tiču njihove primene, uloge u preradi hrane, i potencijalnoj štetnosti, kao i o nezaobilaznoj sledljivosti u procesu proizvodnje kao garantu bezbednosti i kvaliteta.


Opšti zaključak je da se moraju pooštriti kriterijumi za sertifikaciju, pogotovo za sledljivost, u cilju konzumiranja ispravnog i kvalitetnog proizvoda.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica