Žabalj – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Žablju

Opština Žabalj nalazi se zapadno od Tise, u Šajkaškoj oblasti, jugoistočnom delu Bačke, u AP Vojvodini, u Južnobačkom okrugu. Četiri naseljena mesta leže na površini od 400 kilometara kvadratnih: Žabalj, Gospođinci, Đurđevo i Čurug. Obradivo zemljište zauzima 89,5% teritorije. U Opštini živi 26.134 stanovnika, pokazuju podaci popisa iz 2011. godine. Najvećim delom stanovništvo je srpske nacionalnosti (84,7%), a zatim rusinske (4,6%).

Opšti podaci o poljoprivredi

U Opštini Žabalj najveći broj stanovnika bavi se poljoprivrednom proizvodnjom. Najzastupljenije je ratarstvo, povrtarstvo i stočarstvo.

Istorija Žablja

Prostor na kojem se nalazi Opština Žabalj nastanjen je od mlađeg kamenog doba. Na tom području živeli su i Kelti, Sarmati, Sloveni, Rimljani… Kao deo Ugarske je od kraja IX veka. U to vreme naseljeno je srpskim stanovništvom. Turci vladaju teritorijom Opštine, kada pripada nahiji Titel, od 1541. godine. U okviru Habsburške monarhije i Austrougarske je od 1699. do 1918. godine. Nakon toga, 1763. godine, pripada Šajkaškom graničarskom bataljonu, kao linija odbrane od Turaka.  

Čitavo područje Opštine spaljeno je 1849. godine, a stanovništvo je u velikom broju stradalo. Godine 1873. godine srpsko stanovništvo se raseljava, a doseljavaju se Nemci, Mađari, Rusini i Jevreji. Krajem 1918. godine ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon Drugog svetskog rata u sklopu je tadašnje Jugoslavije. Mađarska pripaja teritoriju 1941. godine, a tri godine kasnije Opština je oslobođena i od tada je u sklopu Jugoslavije.

Teritorija žabaljske opštine nalazi se u samom centru Vojvodine. Smeštena je između opština Bečej, Srbobran, Titel, Temerin i Novi Sad, dok su joj susedne opštine i Novi Bečej i Zrenjanin, koje su u Banatu. Tisa, Stara Tisa, Jegrička reka i razgranate kanalske mreže u sastavu kanala Dunav-Tisa-Dunav, vodno su bogatstvo Opštine, a u njeno ataru postoji čak 17 vrsta zemljišta. U red najkvalitetnijih sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda spada žabaljska glina.

Opština ima razvijen drumski saobraćaj i dobre saobraćajne veze. Raskrsnica je važnih puteva, pa kroz njenu teritoriju prolaze magistralni put M-7 (Novi Sad-Zrenjanin), regionalni put R-122 (Bečej-Titel), kao i lokalni put L-104 (Žabalj-Temerin). Putem M-7 Žabalj je povezan sa medjunarodnim pravcem E-75 (koridorom 10). Železnička infrastruktura se koristi za teretni saobraćaj, dok putnički više nije u funkciji.

Ovaj deo Bačke, zbog većih temperaturnih razlika između letnjih i zimskih meseci, ima više kontinentalnu nego umereno kontinentalnu klimu. Srednja godišnja temperatura iznosi 11,1oC, najhladniji mesec je januar sa -1,3oC, dok je najtopliji jul sa temperaturom od 21,9oC. Prosečna temperatura od 18,1oC u vegetacionom periodu posebno pogoduje razvoju biljnih kultura.

U opštini Žabalj, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 4.109 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 1.990), a zatim soju – 1.304 gazdinstva. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode pšenicu i krupnik – 1.278 i detelinu (245).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,6%), a ostalo su pravna lica.

Ratarstvom, svinjama i živinom kombinovano bavi se ukupno 445 gazdinstava, njih 465 specijalizovano je za tov svinja, a najviše je onih koji su se specijalizovali isključivo za žitarice – 1.467.

Poljoprivredom se u Žablju bavi 7.773 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Žabalj @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Žablju, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 79%, dok je udeo žena mnogo manji i iznosi 21%.

Nosioci gazdinstava u opštini Žabalj @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, sa udelom od 63%, žene su u većini.