Trgovište – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Trgovište

Trgovište je opština koja se nalazi na krajnjem jugoistoku Republike Srbije i teritorijalno pripada Pčinjskom okrugu. Prostire se na 370 kilometara kvadratnih, a graniči se sa Makedonijom, kao i sa opštinama Vranje, Bujanovac i Bosilegrad. Pored centralnog istoimenog naselja, opštinu Trgovište čini još 34 naseljena mesta, a to su: Babina Poljana, Barbace, Vladovce, Goločevac, Gornovac, Gornja Trnica, Gornji Kozji Dol, Gornji Stajevac, Dejance, Donja Trnica, Donji Kozji Dol, Donji Stajevac, Dumbija, Đerekarce, Zladovce, Kalovo, Lesnica, Mala Reka, Margance, Mezdraja, Novi Glog, Novo Selo, Petrovac, Prolesje, Radovnica, Rajčevce, Surlica, Crveni Grad, Crna Reka, Crnovce, Šajince, Šaprance, Široka Planina i Šumata Trnica. Prema podacima popisa iz 2011. godine, na opštinskoj teritoriji živi 5.091 stanovnik, a većinsko stanovništvo je srpske nacionalnosti – 97,7%.

 

Centar opštine, varošica Trgovište nalazi se na 43°33´ severne geografske širine i 21°17´ istočne geografske dužine, na 805 m nadmorske visine. Leži na ušću reka Kozjedolske, Tripušnice i Lesničke reke, od kojih nastaje reka Pčinja. Ovo je brdsko-planinsko područje koje okružuju visoravni i planine: Zladovačka planina, Lesnička planina, Kopljača, Bele vode, Čupino brdo, Kozjak, Petrova Gora…

Klima u Opštini je umereno kontinentalna, ali dolinom Pčinje prodire i mediteranska klima. Ovde su temperature vazduha, u odnosu na severnije delove zemlje, za nekoliko stepeni više, dok su padavine manje. Indeks suše za juli i avgust, kao i pluovimetrijski koeficijent najmanji su u ovom području. Na raznovrsan biljni i životinjski svet uticali su struktura zemljišta, konfiguracija terena, kao i mešovita egejsko-vardarska i kontinentalno-planinska klima.

Mesto poznato pod nazivom „Vražji kamen“, nalazi se u neposrednoj blizini Trgovišta, a reč je o monumentalnim oblicima stenske mase koji podsećaju na Đavolju varoš. Crkva Presvete Bogorodice iz XIV veka nalazi se na samom vrhu, a u blizini je i manastir Prohor Pčinjski.

Regionalni put R-125 prolazi dolinom reke Pčinje u pravcu Bosilegrada i povezuje Opštinu sa Koridorom 10, dok se regionalni put R-238 prema Krivoj Palanci (Makedonija), na kome još uvek nije otvoren granični prelaz, odvaja kod Trgovišta. 

U opštini Trgovište, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 1.390 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje krompir (njih 1.243), a zatim pasulj – 926 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode papriku – 630, kukuruz za zrno – 407 i paradajz (396).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,86%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 120 gazdinstava uzgaja mešovite useve – glavne ratarske useve, mešovitom stokom za ispašu, a ne i za proizvodnju mleka, bavi se njih 123, međutim najviše je onih koji se bave različitim kombinacijama useva i stoke (249). 

Poljoprivredom se u Trgovištu bavi 3.521 osoba, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Trgovište @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Trgovištu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 80,63%, dok je udeo žena mnogo manji (19,37%).

Nosioci gazdinstava u opštini Trgovište @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 41,90%.