Svet poljoprivrede Prodavnica

Šid – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Šid

Opština Šid se nalazi u jugozapadnom delu AP Vojvodine, pripada Sremskom okrugu i predstavlja drugu po veličini opštinu na ovoj teritoriji. Na tromeđi je Srbije, Hrvatske i Republike Srpske, pa ovde postoji sedam graničnih prelaza. Prostire se na 687 kvadratnih kilometara, od čega poljoprivredno zemljište zauzima 60,3% teritorije, odnosno 41.430 hektara, a šume 19.011 ha.

Pored centralnog istoimenog gradskog naselja, Opštinu čini još 18 naseljenih mesta: Ilinci,Batrovci, Morović, Jamena, Vašica, Višnjićevo, Kukujevci, Adaševci, Bačinci, Erdevik, Ljuba, Privina Glava, Sot, Berkasovo, Bingula, Molovin, Bikić do i Gibarac.

Centar Opštine je Šid, a sa 16.000 stanovnika to je i najveće naseljeno mesto. Prema popisu iz 2011. godine ovde živi 34.035 stanovnika, a većinsko stanovništvo je srpsko sa udelom od 79%, zatim sledi slovačko sa 6% i hrvatsko sa 5%.

Opšti podaci o poljoprivredi u Šidu

Prehrambena, hemijska, tekstilna i industrija za preradu drveta, nosioci su industrijske proizvodnje u Opštini, ali kada je reč o poljoprivredi, ona je i danas dominantna privredna grana i jedan od stubova privrednog razvoja. Opština Šid se prostire na 687 kilometara kvadratnih od čega oranice zauzimaju preko 40.000 hektara, šume 22.000, a ostatak otpada na livade, pašnjake i neplodna zemljišta.

Ova teritorija, po šumskim površinama, spada u red najbogatijih u Vojvodini. Poljoprivreda i šumarstvo ovde su najstarija zanimanja, što ne čudi, s obirom na to da je reč o vrlo kvalitetnom zemljištu. Šid raspolaže velikim vinskim podrumom i voćarsko vinogradarski je kraj. Za svoj razvitak, može se reći, Opština raspolaže povoljnim privredno-geografskim i saobraćajnim uslovima. 

Istorija Šida

Ako uzmemo obzir da je Šid bio u sklopu Austrijske carevine i da se nalazio na samoj granici prema Turskoj, najverovatnije je ime dobio od nemačke reči SCHEID, što u prevodu znači međa ili granica. Postoje različite pretpostavke o tome kako i kada je Šid formiran kao naselje, a u  nedostatku istorijskih podataka o njegovom nastajanju, koriste se razna predanja. Prema jednoj verziji, prvo se naselje formiralo kod tovarničkog groblja, a prema drugoj, uz potok Šidinu.

Ovo naselje je u XVIII veku pripadalo Podunavskoj vojnoj granici i bilo je jedno od najvećih između Vinkovaca, Vukovara i Sremske Mitrovice. O tome svedoče prvi zvanični podaci o Šidu. Pored Srba, u XIX veku, naseljavaju ga i Rusini iz Ruskog Krstura i Kucure, zatim Slovaci iz Gložana i Pivnica, a kao gradsko naselje Šid se razvija početkom XX veka. U Drugom svetskom ratu ovo područje je bilo aktivno u organizovanju borbi protiv neprijatelja, a  u okolini Šida vođene su i završne operacije za oslobođenje Jugoslavije početkom 1945. godine.

Šidska opština je od Beograda udaljena 120 km, a Koridor 10, odnosno E-70 putni i železnički pravac, jedna je od najznačajnijih saobraćajnica na njenoj teritoriji. Njen centar se nalazi na 45°07´ severne geografske širine i 19°13´ istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 104m, a klima u Opštini je umereno kontinentalna sa lokalnim varijatetima. Januar i februar su  najhladniji meseci, a jul i avgust najtopliji. Zime su hladne i sa snegom sa prosečno 25 dana godišnje ispod 0oC, leta su topla i relativno duga, a temperature preko 30oC traju u proseku 21 dan godišnje.

Vetrovi u ovom kraju duvaju iz dva suprotna pravca, istočnog i zapadnog. Zapadno krilo Fruške gore zalazi u severne delove Opštine, pa ona, sa prirodno-turističkog aspekta ima prednost u odnosu na opštine u kojima je zastupljen isključivo ravničarski predeo. Važni turistički potencijali su šume, divljač, fruškogorska naselja i brojni pravoslavni manastiri.

U nižim delovima Opštine je ravnica, pa ova suprotnost pejzaža čini ovaj prostor posebno zanimljivim. Južnom granicom Opštine, dužinom od 16,5 km, teče reka Sava koja čini administrativnu granicu između Srbije i Hrvatske, ali najduži vodeni tok ima reka Bosut, koja teče jugozapadnim delom Opštine, dužinom od 38 km.

U opštini Šid, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 4.432 gazdinstva koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 2.830), a zatim soju – 1.949 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvodepšenicu i krupnik – 1.550 gazdinstava, lucerku – 382 i ječam (334).

Najveći broj gazdinstava su porodična (93,32%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 117 gazdinstava gaji različite kombinacije useva i stoke, njih 277 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su se specijalizovali za žitarice (1.080).

Poljoprivredom se u Šidu bavi 9.149 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Šid @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Šidu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 83,04%, dok je udeo žena mnogo manji (16,96%).

Nosioci gazdinstava u opštini Šid @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su žene u većini i ima ih 63,70%.