Živimo u OČAJNOJ životnoj sredini! – 99 odsto ispitanika u Srbiji to potvrdilo

Živimo u OČAJNOJ životnoj sredini! – 99 odsto ispitanika u Srbiji to potvrdilo

Oko 99 odsto ispitanika u Srbiji upotrebilo je reči “žalosno”, “očajno”, “poražavajuće”, “jezivo” i “zabrinjavajuće” da opiše stanje životne sredine u zemlji, pokazala je anketa “Otvori zelena vrata koja je tvoja ključna reč”.

Zagađeno jezero Perućac

Organizacije Mladi istraživači Srbije, Beogradska otvorena škola i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, koje su sprovele anketu finansiranu od EU, najavile su da će rezultate predstaviti radnoj grupi za izradu nacionalne strategije za zaštitu životne sredine.

Programski menadžer za civilno društvo i ljudska prava delegacije EU u Srbiji Ekmel Čirzmečioglu tom prilikom je rekao da EU pokušava da kroz svoje programe poveća kapacitete organizacija civilnog društva, finansirajući organizacije i neformalne grupe i uspostavi bolje poverenje izmedju civilnog društva i državnih autoriteta.

“U svakom demokratskom društvu krucijalno je da je moguće da čujemo šta misle gradjani. Gradjansko društvo igra ključnu ulogu u ovome, ono dozvoljava gradjanima da istupe i izveste o svojim brigama i prioritetima i obezbedjuje da mehanizam za donošenje odluka ove brige uzmu u obzir na državnom i lokalnom nivou”, rekao je on.

Anketa je sprovedena u okviru dvogodišnjeg projekta “Volvoks snažnije učešće civilnog društva u izradi i praćenju politika zaštite životne sredine” na uzorku od 600 ispitanika na društvenim mrežama od sredine marta do sredine aprila.

Izvor: beta

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica