Zašto nema razvoja zadrugarstva? – Na ovome treba raditi!

Zašto nema razvoja zadrugarstva? – Na ovome treba raditi!

Prethodna godina za zadrugarstvo bila je teška al i uprkos tome krenula je nova godina i formirano je već 30 zadruga. Prošle nedelje forimirana je jubilarna 1.000 zadruga. Svaki početak je težak pa tako i početak osnivanja novih zadruga, Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog udruženja saveza Srbije, otkrio nam je šta bi to moglo da bude bolje u zadrugarstu i na čemu treba raditi.

,,Na bazi iskustva sa terena, predloga, mi uvek baziramo rad na pregledima pa taj rad kad se iznese on je predložen i kritici i dopunjavanju. Neka tri elementa smo izvukli što je ključno. Na prvom mestu to je primenljivo znanje, primenljivog znanja je neophodan. Na drugom mestu je udruživanje, zadruga je kod nas tradicionalna institucija i ono što smo još uočili jeste stočarska proizvodnj i ovčarska proizvodnja na trećem mestu.”, kaže Mihailović                                                                                                                                                          

On navodi da treba iskoristiti potencijale koje poljoprivrednici imaju, pogotovo kada je reč o brsko planinskog područja za stočarsku proizvodnj kao i ratarske proizvode sa područja Vojvodine.

On dodaje da je ključ uspeha zajedništvo

,,Ključ uspeha je zajedništvo. Jeste zadruga ali opet je zajedništvo u toj saradnji počelo od tih zadrugara poljoprivrednika, stručnih lica u lokalnoj samoupravi, poljoprivredne stručne savetodavne službe u okviru Ministarstva poljoprivrede, mi u zadružnim savetima, naravno po potrebi angažujemo poljoprivredne fakultete Novi Sad ili Zemun, znači sve one fakultete koji su nam neophodni da bi to što kvalitetnije uradili. Bitno je da to bude održivo i da zadruga kasnije beleži poslovni prihod. Svaki vid zajedništva, saradnje, sloge i molbe je dobordošao.”, dodaje Mihailović

Predsednik Zadružnog udruženja saveza Srbije poziva sve poljoprivrednike da ono što su videli da je napredno u Evropi a primenljivo na našem tržištu da to i primene i da za to i konkurišu.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica