Zašto je važno jesenje „plavo” prskanje koštičavog voća?

Zašto je važno jesenje „plavo” prskanje koštičavog voća?

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Zasade koštičavog voća neophodno je zaštititi preparatima na bazi bakra u fenofazi opadanja lišća. Zašto je važno uraditi ovaj tretman?

Ovaj tretman se radi zbog zaštite voća za narednu sezonu, odnosno da se dezinfikuju stabla i grane voćaka, kako bi naredne sezone startovale bolje. Bakarnim preparatima će se dezinfikovati voće od raznih patogena koji su prouzrokovači nekih od najznačajnijih bolesti i na taj način smanjiti infekcioni potencijal za narednu godinu.

Tretman treba obaviti kada je opalo 40-50% lišća kako bi depozit preparata dospeo na rane na lastarima, koje nastaju prilikom opadanja lišća. Ove rane su ulazna mesta za infekcije gljivama Stigmina carpophilla – prouzrokovača šupljikavosti lista i Cytospora cincta – prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka. Takođe, ovaj tretman utiče i na smanjivanje infektivnog potencijala patogena kao što su – Taphrina deformans – prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve i gljive iz roda Monilinia. Ovim tretiranjem suzbija se i fitopatogena bakterija Pseudomonas syringe pv.syringe.

Tretman treba izvesti po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8°C. Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena. Ukoliko nakon tretiranja nastupe duži topli i kišoviti periodi vremena, preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.

Registrovani preparat na bazi bakra iz programa Galenike Fitofarmacije je

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji od 0,5 – 0,75 %

 

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica