Zaštita kukuruza u fazi od 3 do 4 lista

Zaštita kukuruza u fazi od 3 do 4 lista

Zaštita bilja nikad nije bila jednostavnija i efikasnija. Uz pomoć visokokvalitetnih preparata Galenike Fitofarmacije  možete da računate na visoke prinose i dobar rod!

„Nalazimo se na parceli sa kukuruzom, koji je u fazi 3 do 4 lista, gde nije rađen zemljišni tretman i gde se javio veliki potencijal korova, koji ozbiljno prete da umanje prinos, a samim tim i profit proizvođaču.  Na parceli uočljiva je visoka brojnost korova i prerastanje optimalne faze razvoja za njihovo suzbijanje. Tu se nalaze ambrozija, štir, boca, palamida, srcolisna i obična pepeljuga, kereće grožđe, tatula… Od uskolisnih korova моžemo primetiti veoma visoku populaciju sirka iz semena i rizoma. Većina korova se nalazi u fazi 2-6 listova, a nakon poslednjih padavina primećen je i njihov intezivni porast“, navodi dipl. inž. Nemanja Ninković ispred kompanije Galenika-Fitofarmacija.

Kada imamo ovakvo stanje useva potrebno nam je ozbiljno rešenje. Jedna od veoma uspešnih kombinacija herbicida je Talisman i Plamen.

„Primenom herbicida Talisman efikasno suzbijamo uskolisne korove kao što su muhari, divlji sirak iz semena i rizoma. Aktivna materija se nalazi u uljnoj disperziji zbog čega je ovaj preparat veoma otporan na spiranje kišom. Takva formulacija doprinosi i boljem delovanju herbicida, koji se koriste kao partneri za suzbijanje širokolisnih korova“, objašnjava Ninković.

Zaštita kukuruza u fazi od 3 do 4 lista - © Galenika-Fitofarmacija

Prema njegovim rečima, primenom herbicida Plamen efikasno suzbijamo širokolisne korove, koji se deformišu već nakon par sati i odumiru, uključujući i višegodišnje širokolisne korove, kao što su poponac i palamida.

Milan Katić iz Rume kao primer navodi zemlju u zakupu, gde postoji velika zakorovljenost. Prema njegovom iskustvu jedino pravo rešenje je kombinacija Talismana i Plamena.

„To radimo više godina i ne menjamo“, kaže Katić.

U godinama kada imamo razvučeno nicanje korova, a ujedno i korove koji su prerasli optimalne faze, očekuje nas još jedan tretman za suzbijanje širokolisnih korova.


„U tom slučaju, kada kukuruz preraste šesti list, za suzbijanje širokolisnih korova preporučujemo herbicid Skaut. On ima potpuno drugi mehanizam delovanja, koji čisti korove, a veoma je selektivan i ne oštećuje kukuruz. Skaut ima trenutno delovanje na širokolisne korove i specijalista je u suzbijanju lipice, obične boce, pepeljuge, palamide… Skaut ne deluje samo preko lista na korove, već ima odlično i dugo zemljišno delovanje, što ga čini šampionom u suzbijanju letnjih i krupnosemenih korova“, zaključuje Ninković.

Sagovornici:
dipl. inž. Nemanja Ninković, Galenika-Fitofarmacija
Milan Katić, Ruma

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica