Vinogradari, vremenske prilike su stvorile uslove za razvoj bolesti – zaštitite svoje čokote!

Vinogradari, vremenske prilike su stvorile uslove za razvoj bolesti – zaštitite svoje čokote!

Na teritoriji naše zemlje, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, zasadi vinove loze nalaze se u fazi od potpuno razvijene cvasti, do početka cvetanja.

VinogradFoto:Agromedia

Česte padavine u periodu iza nas i registrovane temperature omogućile su u više navrata adekvatne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

S obzirom na ulazak vinove loze u veoma osetljivu fazu, fazu cvetanja, kao i na prognozirane padavine i temperature u narednom periodu, koje mogu omogućiti nove povoljne uslove za razvoj i širenje plamenjače, preporuka je primena fungicida:

Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Uslovi u proizvodnji su veoma povoljni i za razvoj prouzrokovača još jedne bolesti te kulture – pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Ukoliko u fazama cvetanja dođe do infekcije tim patogenom može doći do velikih šteta i gubitka prinosa. Preporuka je primena fungicida:

Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%.

Vizuelnim pregledom vinograda registruje se prisustvo larvi prvog uzrasnog stupnja cikade Scaphoideus titanus na naličju listova vinove loze. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze.

S obzirom da su tek larve trećeg uzrasnog stupnja infektivne i da imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu na zdrave čokote, primena hemijskih mera zaštite se u ovom trenutku ne preporučuje. Međutim, ističemo da je prisustvo ove cikade registrovano u svim vinogorjima na području Srbije.

Kako je za kontrolu zlatastog žutila od veoma velikog značaja suzbijanje vektora tj. cikade Scaphoideus titanus, sistem Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja će redovno vršiti monitoring ove štetočine i na vreme će signalizirati primenu insekticida.


Izvor: Prognozno-izveštajna služba za zaštitu bilja

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica