Vaši, cikade, glodari: OPREZ u usevima ječma i pšenice!

Vaši, cikade, glodari: OPREZ u usevima ječma i pšenice!

U usevima ječma i pšenice iz najranijih rokova setve je uočeno prisustvo lisnih vaši i cikada koje mogu da prenesu štetne viruse (virus žute patuljavosti ječma i virus kržljavosti pšenice). Najveći rizik od zaraze virusima nose usevi iz septembarske i rane oktobarske setve. U početnim fazama razvoja strnih žita prag štetnosti za lisne vaši je jedna ili više vaši na 10 % biljaka i/ili 5 cikada/m2.

Cikade

 

Usevi ozime pšenice i ječma iz najranijih rokova setve (pogotovo oni koji su u sistemu navodnjavanja) se nalaze u fazama od nicanja do prvih razvijenih listova.

Lisne vaši i cikade u usevima pšenice i ječma

U poniklim usevima pšenice i ječma se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada – dominantno vrste Psammotettix alienus. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom na biljkama, lisne vaši i cikade su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Prošle godine, laboratorijskom analizom 38 uzoraka sa simptomima viroza iz regiona Vrbas, Novi Sad, Sombor, Pančevo, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica, Subotica, Požarevac i Prokuplje je molekularnom metodom potvrđeno prisustvo virusa iz grupe žute patuljavosti ječma (koga prenose vaši) u 92 % uzoraka i prisustvo virusa kržljavosti pšenice (koga prenosi navedena cikada) u 29 % uzoraka.

Proizvodni uslovi sa visokim temperaturama pogoduju povećanoj aktivnosti lisnih vaši i cikada što povećava i rizik od zaraze mladih biljaka virusima. Najveći rizik od zaraze virusima nose usevi iz septembarske i rane oktobarske setve!

U početnim fazama razvoja strnih žita prag štetnosti za lisne vaši je jedna ili više vaši na 10 % biljaka (EPPO Standard PP2/11(1)).

Prag štetnosti za cikadu P. alienus nije definisan po EPPO standardu niti u našoj zemlji, ali u zemljama u okruženju on iznosi 5 cikada/m2.*


Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi poniklih useva pšenice i ječma na prisustvo štetočina i po postizanju pragova štetnosti primena nekog od registrovanih insekticida:

Preparati

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux


Doza: 0,2-0,3 l/ha

Decis expert


Doza: 0,075 l/ha

Aktivna supstanca: deltametrin

Oprezno i sa glodarima

Iz PIS-a peluju poljoprivrednim proizvođačima da obrate pažnju i na prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, koji se u ovom jesenjem periodu na parcelama pod strnim žitima prvo hrane posejanim i klijalim semenom, a kasnije nakon nicanja useva nastavljaju svoju aktivnost oštećujući nadzemne i podzemne delove izniklih biljaka.

Regionalni centri u okviru Sistema PIS-a sproveli su monitoring useva kod kojih je žetva u toku ili se ona očekuje (soja, kukuruz, šećerna repa, povrće), novoposejanih useva (uljana repica, lucerka, ječam), parcela na kojima se planira setva strnih žita, zasada, kao i neobrađenih površina (utrine, ledine, nasipi) u cilju utvrđivanja brojnosti poljskih glodara.

Prema rezultatima monitoringa regionalnih centara, najveća brojnost u III, IV i V kategoriji se registruje na lucerištima (starim i mladim), parcelama sa samoniklom uljanom repicom, strništima, povrću, šećernoj repi, kukuruzu, ledinama, utrinama, nasipima i drugim ruderalnim staništima.

Na novoposejanim usevima uljane repice i ječma, brojnosti se kreću od I do III kategorije.

Najkritičnija situacija je u regionima Rume, Subotice, Beograda i Mladenovca gde su utvrđene brojnosti glodara do V kategorije i u regionima  Bačke Topole i Sente gde se brojnosti kreću do IV kategorije.

U regionima Sremske Mitrovice, Vrbasa, Sombora, Kikinde, Užica, Požarevca  i Niša su utvrđene brojnosti do III kategorije.

U regionima Jagodine, Kragujevca, Pirota, Šapca i Zaječara su utvrđene brojnosti do II kategorije. 

Nakon primene rodenticida u aktivne rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Suzbijanje poljskih glodara treba da se sprovodi sveobuhvatno, blagovremeno i organizovano, ne čekajući da dođe do njihovog prenamnoženja.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica