TALISMAN – sigurno suzbija SIRAK IZ RIZOMA

TALISMAN – sigurno suzbija SIRAK IZ RIZOMA

Zaštita useva kukuruza - © Galenika-Fitofarmacija

Sa porastom temperature došlo je do aktiviranja korova u usevima kukuruza koji za svoj razvoj zahtevaju višu temperaturu, a u prvom redu sirka iz rizoma.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu kao što su muhari, proso, sirak rizomski i iz semena, svoju višegodišnju efikasnost pokazao je herbicid TALISMAN.

  • TALISMAN 1-1,25 l/ha

Zaštita useva kukuruza - © Galenika-Fitofarmacija 

Preparat TALISMAN se odlično vezuje za površinu listova korovskih biljaka, čime se obezbeđuje i njegovo brzo usvajanje. Preparat se nakon usvajanja prenosi sprovodnim sudovima. Tipični simptomi koje ovaj herbicid izaziva kod korova su crvenilo i nekroze, a kod osetljivih širokolisnih korova dolazi do zadebljanja i deformacije meristemskog tkiva.

Neposredno nakon primene herbicida Talisman prestaje rast korova, a nakon 10 do 15 dana dolazi do njihovog potpunog sušenja. Zbog njegovog sistemičnog delovanja u suzbijanju rizomskih korova, međurednu obradu ne treba izvoditi najmanje 14 dana posle tretmana kako bi smo obezbedili dovoljno vremena da se herbicid spusti i do najudaljenijih delova rizoma.

Zaštita useva kukuruza - © Galenika-Fitofarmacija

Ukoliko je u usevu prisutna populacija širokolisnih korova uz Talisman kombinujemo herbicid SKAUT za potpunu zaštitu kukuruza. Skaut je moćan herbicid u borbi protiv štira, gorušice, vijušca i mnogih drugih, a može se koristiti do 8. lista kukuruza.

SKAUT u količini 0,25 l/ha izvanredno suzbija palamidu u rozeti i kasnije razvojne stadijume, mlečike, čičak i druge tvrdokorne korove, a takođe ima dobro delovanje na uskolisne korove iz grupe muhara.

Zaštita useva kukuruza - © Galenika-Fitofarmacija

SKAUT spada među najselektivnije preparate za suzbijanje korova i može da se primeni u širokom rasponu porasta kukuruza, zbog čega se može čekati pravo vreme razvoja korova da bi efikasnost herbicidnog tretmana bila najveća. Skaut poseduje veoma širok spektar delovanja na jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Početni simptomi delovanja su u vidu izbeljivanja vrhova korovskih biljaka. Gubitak hlorofila se zatim vrlo brzo proširuje na čitavu biljku koja propada u zavisnosti od vremenskih uslova u roku od 7-14 dana. Ukoliko se herbicid Skaut primenjuje samostalno, koristi se u kombinaciji sa okvašivačem ALTEOX WET 40.


Zaštita useva kukuruza - © Galenika-Fitofarmacija

Prilikom tretmana useva kukuruza sa herbicidima zbog stresnih uslova u prethodnom period preporučujemo primenu folijarnih hraniva. Važan je redosled mešanja, prvo se u prskalicu ubace hraniva (ako su kristalna vodotopiva prvo treba da se izmešaju sa vodom), zatim praškasti herbicidi (ako se koriste) i na kraju tečni herbicidi.

Za ishranu kukuruza preporučujemo neki od sledećih preparata:


  • FOLIGAL SUPER 2-3 l/ha tečna prihrana za poboljšanje opšte kondicije useva,
  • SOLUVEG20.20.20 2-3 kg/ha podjednak sadržaj esencijalnih, makroelemenata sa dodatkom mikroelemenata Zn, Mo, Mn, B itd.
  • TURO FORT 28.14.14 ukoliko postoji deficit azota 2-3 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica