Povlačenje aktivnih materija u 2021: Proizvodnja traži ADEKVATNU ZAMENU, ima li rešenja?

U oblasti zaštite bilja dešavaju se značajne promene poslednjih godina. Već sada je znatan broj aktivnih materija povučen iz upotrebe, a i dalje traje proces provere od strane Evropske unije. Usled promena, programe zaštite bilja neophodno je revidirati, pošto se traže nova rešenja, navodi dr Nenad Trkulja.

Kao početni korak dr Trkulja predlaže da se postojeći programi zaštite revidiraju angažovanjem stručnjaka koji će uzeti u obzir sve novonastale okolnosti. Ove mere utiču i na proizvodnju u Srbiji, isti preparati koji prestanu da se primenjuju na osnovu odluke komisija Evropske unije, ne koriste se ni u našoj zemlji.

U slučaju preventivnih materija na bazi bakra ovi preparati su priznati i kao biološki preparati, dakle ocenjeni su pozitivno, ali u obzir treba uzeti ograničenje količine koje propisuje najviše 4 kilograma tokom godine na istoj površini.

Pored velike obazrivosti koje aktivne marije koristiti, Trkulja navodi i odabir adekvatnih đubriva koja odgovaraju merama zaštite i pesticidima koje proizvođači primenjuju, kao važan korak u uspešnoj proizvodnji.

Biopesticidi su budućnost

Kada su usledile promene u upotrebi klasičnih preparata biopesticidi su dobili na većem značaju, pa je vrlo predvidivo da će ih proizvođači više koristiti u dolazećim godinama. Očekivanja su da će proizvođači u 2040. godini umesto klasičnih pesticida mnogo češće koristiti biopesticide.

Nisu razlog samo nove odluke i povlačenja, već što i situacije gde su biopesticidi dali naprednije rezultate. Takav jedan slučaj viđen je u Grčkoj, gde su ovi preparati bili delotovorniji u suzbijanju truleži u odnosu na klasične, a razlog je bila pojava rezistentnosti.

 

Sagovornik:

dr Nenad Trkulja

Komentari