PIS: Proizvođači bresaka i nektarina ovo su opasnosti u zasadima

PIS: Proizvođači bresaka i nektarina ovo su opasnosti u zasadima

Kada je u pitanju zaštita voćaka, Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja upućuje na opasnosti koje se javljaju u zasadima bresaka i nektarina.

BreskvaFoto: Pixabay

Na teritoriji naše zemlje krenula je berba ranih sorata bresaka i nektarina. Srednje i kasne sorte se nalaze u fazi od ploda oko 70 posto krajnje veličine, do faze obojavanje ploda skoro završeno.

Vizuelnim pregledom tih kultura u pojedinim zasadima je registrovano prisustvo odraslih jedinki i larvi tripsa (Thysanoptera).

Pored direktnih šteta koje nastaju usled ishrane larvi i odraslih jedinki, tripsi mogu činiti i ograničavajući faktor prilikom izvoza našeg voća zbog karantinskog statusa koji pojedine vrste imaju u određenim zemljama gde se izvozi naše voće.

Takođe, vizuelnim pregledom se registruje prisustvo jaja druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). Prema najavljenim temperaturama, početak piljenja larvi ove štetočine se očekuje u sledećih 4-5 dana. I ova štetočina ima karantinski status u nekim zemljama (Rusija) u koje se izvoze naši proizvodi.

Proizvođačima bresaka i nektarina (naročito proizvođačima orijentisanim ka izvozu) se preporučuje pregled zasada na prisustvo navedenih štetočina i po potvrdi njihovog prisustva, primena insekticida:

Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana).

U fazama sazrevanja plodovi navedenih voćnih kultura osetljivi su na infekciju od strane gljiva prouzrokovača različitih vrsta truleži ploda (Monilinia spp.).

Pojedine vrste iz ovog roda imaju karantinski status kako u našoj zemlji tako i u zemljama u koje se izvozi naše voće. Infekcije uglavnom nastaju na mestu povreda ploda koje nanose štetočine, u uslovima visoke relativne vlažnosti vazduha (85%) i pri temperaturama od 22°C do 28°C.


Za područje Vojvodine prognozira se duži period bez padavina i sa visokim temperaturama (preko 30°C), te se u ovakvim uslovima koji ne favorizuju razvoj pomenutih patogena, mere zaštite ne preporučuju.

Za područje centralne i južne Srbije prognozira se nestabilno vreme sa mogućim pljuskovitim padavinama koje može stvoriti adekvatne uslove za ostvarenje infekcije patogenima prouzrokovačima truleži, te se u cilju zaštite plodova koji su u fazama sazrevanja preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

Lira, Oligosan 25 EC (tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (7 dana karenca)


Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (7 dana karenca)

Switch 62,5 WG (ciprodinil + fludioksonil) u količini 0,8-1 kg/ha (14 dana karenca).


Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i pridržavati se uputstva za upotrebu pesticida.

Kod ranog sortimenta gde je berba u toku ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Autor: Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica