Nakon oblinih kiša i GRADA, zaštita je PRESUDNA! EVO kako da sačuvate svoj ZASAD!

Nakon oblinih kiša i GRADA, zaštita je PRESUDNA! EVO kako da sačuvate svoj ZASAD!

Olujne kiše i grad koji je pogodio veći deo Srbije predstavlja opasnost za gotovo sve useve i zasade, pa je veoma važno odreagovati kako treba, zaštititi useve i sačuvati šanse za kvalitetan prinos. Na području Srbije, u protekla tri dana, pojedini regioni su zahvaćeni obilnim padavinama i gradom: Čačak, Jagodina,Prokuplje, Zaječar, Kragujevac, Užice, Šabac, Kruševac, Beograd i fruškogorsku regiju. Upravo su na tim područjima registrovane i značajne štete na različitim usevima i zasadima.

Grad i jak vetar prouzrokuju mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada i ukoliko se registruju povrede izazvane gradom primena hemijskih mera zaštite. Zaštitu treba sprovesti čim se omogući ulazak mehanizacije na parcele! Stručnjaci iz PIS-a dali su preporuke za zaštitu ukoliko se utvrdi da je neophodna.

 

JABUČASTO VOĆE (jabuka, kruška, dunja)

Jabučasto voće je sada izuzetno osetljivo na infekciju prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Preporuka je primena nekog od preprata:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA KONCENTRACIJA
Aliette flash, Fortuna, Legat SP,

Fosco

fosetl-aluminijum 0,45%

0,3%

Funguran OH bakar-hidroksid 0,05%

 


KOŠTIČAVO VOĆE (kajsija, trešnja, višnja, šljiva)

Koštičavo voće je sada osetljivo na infekcije prouzrokovačem raka rana i bakterioznog izumiranja (Pseudomonas syringe pv. syringe). Kako bi se zatvorile rane i sprečio prodor patogena, preporuka je primena preparata:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA KONCENTRACIJA
Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi, Merpan 48   kaptan 0,3%

 


U zasadima kajsija, trešanja i bresaka koji se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova, preporuka je da se izvrši zaštita od prouzrokovača truleži – monilioze (Monilia spp.) nekim od preparata:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA KONCENTRACIJA KARENCA
Switch 62,5 WG ciprodinil+fludioksonil 0,08-0,1% 7 dana (breskva)
Akord


Lira, Oligosan

tebukonazol 0,075%

0,05%

7 dana (breskva)
Signum, Luminis boskalid+piraklostrobin 0,562-0,75 kg/ha 7 dana (breskva, kajsija)
Luna sensation trifloksistrobin+fluopiram 0,3-0,4 l/ha 7 dana (trešnja)

 

U zasadima JAGODA povrede nastale od grada predstavljaju put za infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea), te se sa ciljem sprečavanja prodora patogena u plodove preporučuje primena preparata:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA KONCENTRACIJA KARENCA
Libreto fenheksamid 1-1,5 l/ha 3 dana
 

S obzirom da je berba jagoda u toku, obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

 

U zasadima MALINE u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačima ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sive truleži (Botrytis cinerea) preporučuje se primena nekog od fungicida:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA KONCENTRACIJA
Luna sensation Fluopiram+trifloksistrobin 0,6-0,8 l/ha
Signum, Attica, Markiz WG, Bosco gold Boskalid+piraklostrobin 1,5 kg/ha

 

U zasadima VINOVE LOZE u cilju zaceljivanja rana nastalih mehaničkim oštećenjem, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA KONCENTRACIJA
Blauvit

Funguran OH/Patrol/Hidrocob 77

Kocide 200

Everest

 

Bakar-hidroksid

0,35-0,4%

0,1-0,4%

0,2%

0,3-0,4%

 

U USEVIMA POVRĆA u cilju zaceljivanja rana nastalih mehaničkim oštećenjem, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra ili mankozeba:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA KONCENTRACIJA
Funguran OH, Kocide 2000, Everest, Fungocem SC, Champ DP bakar

 

po registraciji
Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45 mankozeb 2-2,5 kg/ha

 

U cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, pogotovo u usevima i zasadima sa velikim stepenom oštećenja od grada, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva.

Izvor: PIS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica