Kako suzbiti pegavost ječma

Kako suzbiti pegavost ječma

Adekvatna i blagovremena zaštita ječma osiguraće zdrav usev, visok i stabilan prinos. Naizgled, zaštita ječma slična je zaštiti pšenice, međutim, tu postoje znatne razlike.

Mrežasta pegavost ječma - ©  BASF

Prvi tretman ječma

Često, ako je jesen topla i duga, a redovno sa proleća, kod ječma se javljaju bolesti tipa pegavosti koje imaju različite prouzrokovače u vidu gljivičnih oboljenja i te bolesti su uglavnom limit prinosa. Tu prednjače prugavost ječmamrka pegavostmrežasta pegavost i siva pegavost. Naravno, i ječam napadaju pepelnica i rđa, koja u pojedinim godinama i pojedinim varijetetima može da napravi značajne štete, mada su poslednjih godina, kao limit prinosa, uglavnom dominirale bolesti pegavosti ječma.

Zajednička karakteristika bolesti je da se u proleće naglo razvijaju u donjim spratovima useva, i da kasnije prate biljku u porastu. Obično, sa primenom herbicida u proleće, a to je u fazi drugog kolenca, primenjuju se i fungicidi koji će zaustaviti pegavosti i neće dozvoliti napredovanje bolesti prema listu zastavičaru i klasu.

Kada i kako zaštititi pšenicu

Zaštita ječma od bolesti

U tu svrhu preporučujemo upotrebu fungicida Opera® Max, koji u ječmu ima svoje nezamenjivo mesto. Isto kao i kod pšenice, Opera® Max će u dozi od 1,5 l/ha odlično kontrolisati sve bolesti ječma koje se javljaju u to vreme i imaće dodatni Agcelence® efekat koji će se ogledati u bujnijem, jačem, zelenijem usevu. Ovaj tretman u praksi dolazi nešto pre tretmana pšenice, u proseku i do desetak dana ranije.

Preparat Biathlon® 4D - © BASF


Zaštita ječma od korova

Korovi su, naravno, prisutni kao kod pšenice, i za njihovo suzbijanje predlažemo Biathlon® 4D u dozi 50 grama/ha zajedno sa okvašivačem Dash® 0,5l/ha.

Zaštita ječma od insekata

Od insekata su aktuelni odrasli insekti žitne pijavice ili leme koje suzbijamo insekticidom Fastac® 10EC u dozi 0,15l/ha.

Regulatori rasta 

S obzirom na to da je ječam sklon poleganju, upotreba regulatora rasta Cycocel® u dozi od 2l/ha uvek daje dobre rezultate, sa istim efektima kao kod pšenice.


Sponzorisani članak
BASF
BASF - © BASF
Adresa: Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 381 11 30 93 400
Web adresa: www.agro.basf.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica