INSAJDER – vaš najbolji prijatelj u zaštiti vinove loze od PEPELNICE

INSAJDER – vaš najbolji prijatelj u zaštiti vinove loze od PEPELNICE

Pepelnica vinove loze napada sve zeljaste delove biljke. Simptomi se mogu uočiti i sa lica i sa naličja. Najveću štetu na bobicama pravi u fazi od zametanja pa do početka zrenja. Kompanija Galenika-Fitofarmacija preporučuje sistemični fungicid nove generacije – INSAJDER koji se primenjuje se u najkritičnijim momentima za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze. Deluje preventivno, ali i nakon pojave prvih simptoma bolesti!

Galenika Insajder

⇒ INSAJDER efikasno suzbija prouzrokovača pepelnice (Erysiphe necator) vinove loze.

⇒ aktivna materija: fluopiram (500 g/l)  

KAKO INSAJDER DELUJE?

Deluje kao inhibitor sukcinat dehidrogenaze (SDHI). Nakon primene fungicida INSAJDER, patogen ne sintetiše dovoljno energije za rast i razvoj i spore gljiva ne klijaju, a rast micelije se zaustavlja. Ovakvim mehanizmom delovanja postiže se preventivna, ali i kurativna zaštita zasada vinove loze od prouzrokovača pepelnice!

KONCENTRACIJA PRIMENE:

⇒ 0,03 – 0,05% za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze

VREME PRIMENE:

⇒ tretiranje obaviti od fenofaze razvijenih 5 listova do momenta sazrevanja bobica (šarak)


⇒ Karenca za stone sorte: 3 dana

⇒ Karenca za vinske sorte: 21 dan

Nizom ogleda testirana je biološka efikasnost preparata INSAJDER. Efikasnost primene preparata INSAJDER u suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze:   


Galenika Insajder

Galenika-Fitofarmacija Insajder


Prednosti primene preparata INSAJDER:

⇒ Jedinstven proizvod na tržištu fungicida

⇒ Ima veliku mogućnost kombinovanja sa drugim fungicidima

⇒ Primenjuje se u najkritičnijim momentima za razvoj prouzrokovača bolesti

⇒ Odličan izbor u antirezistentnoj strategiji

GALENIKA – FITOFARMACIJA stručni saradnici za vinogradarstvo izradili su KOMPLETAN PROGRAM ZAŠTITE I ISHRANE VINOVE LOZE

 Potražite preparat INSAJDER u poljoprivrednim apotekama. Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica