BASF: bolja i drugačija zaštita voća i vinove loze

BASF: bolja i drugačija zaštita voća i vinove loze

Na Divčibarima, 14.12.2023. u hotelu “Crni vrh” predstavljen je najnoviji preparat iz palete BASF-a: fungicid Revyona®. Ovom događaju prisustvovali su najveći proizvođači vinove loze i voća, agronomi, savetodavci i distributeri koji čine elitu u ovoj grani poljoprivredne proizvodnje.

Anamarija Mašić, menadžer za voćarstvo i povrtarstvo Adriatic regije, naglasila je da je ovo značajan događaj jer posle skoro 30 godina na tržište dolazi novi triazol.
– U naredne dve godine očekuje se ukidanje najvećeg broja triazola u segmentu voćarstva i vinogradarstva. Velika je verovatnoća da će iz ove hemijske grupe ostati samo dva fungicida, a jedan od njih je Revyona®.

Proizvođaći se susreću sa mnogim izazovima. Sa jedne strane postavljaju se zahtevi za proizvodima sa minimalnim ostacima ili bez ostataka pesticida, a sa druge strane smanjuje se broj aktivnih materija. Kada se svemu tome dodaju klimatske promene, pojava i širenje rezistencije, kao i sve veća potreba za kozmetičkim merama, proizvodnja postaje izuzetno kompleksna. BASF se prilagođava i prati promene uvođenjem novih rešenja, kao što je Revyona®:

– U mnogobrojnim ogledima, zajedno sa našim proizvođačima i savetodavcima, uverili smo se u vrhunsku efikasnost fungicida Revyona® čak i u izazovnim uslovima kakve smo imali tokom sezone 2023. Spektrom delovanja, Revyona® zamenjuje 6 standardnih fungicida najčešće korišćenih u voćarstvu i vinogradarstvu, istakla je Mašić.

Prema rečima Ljubiše Milenkovića, BASF stručnjaka, Revyona® za razliku od ostalih triazola ima delovanje i pri nižim temperaturama. Zbog toga ima fleksibilnu primenu u svim vremenskm uslovima, kako u jabuci tako i u ostalim kulturama. Takođe se može primeniti tokom čitave sezone u različitim fazama razvoja jabučastog i koštičavog voća za suzbijanje najvažnijih bolesti poput čađave krastavosti, pepelnice, alternarijske pegavosti, monilije i drugih.

– Širok spektar delovanja na bolesti i povoljna toksikologija omogućavaju primenu u velikom broju kultura za zaštitu od brojnih bolesti. Za dve godine Revyona® će biti jedini triazol registrovan u breskvi i nektarini, naglasio je Milenković.

Kada je u pitanju proizvodnja grožđa, Đorđe Nikolić, predstavnik kompanije BASF, je naglasio da je Revyona® jedno rešenje koje efikasno suzbija dve najznačajnije bolesti vinove loze: pepelnicu i crnu trulež.


Revyona® je najnoviji fungicid na bazi aktivne materije Revysol®. Objedinjuje širok spektar delovanja na ekonomski najznačajnije bolesti u voću i vinovoj lozi i fleksibilnu primenu u svim vremenskim uslovima. Revyona® se postepeno i trajno usvaja u list što obezbeđuje dugotrajno i snažno delovanje. Uz visoku efikasnost Revyona® je formulisana tako da je potpuno selektivna prema gajenoj biljci što je čini sigurnim partnerom u proizvodnji plodova prve klase.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica