Voćari Slankamena zadovoljni rodom i cenama jabuke u 2020.

Voćari Slankamena zadovoljni rodom i cenama jabuke u 2020.

Iako manji, ipak zadovoljavajući rod jabuke u protekloj godini, ocenjuje direktor Hladnjače Slankamen Zoran Kitonjić. Navodi da su svi radovi u voćarstvu završeni u predviđenom roku, premda su uslovi bili otežani, pre svega zbog pandemije korona virusa.

Reč je o veoma turbulentnoj godini, pa je u analizi Kitonjić pošao od početka i objasnio da su se proizvodi iz berbe za 2019. godinu uspešno prodali, najveću količinu kupio je “tradicionalni kupac” ‒ Ruska Federacija. Ukupna količina jabuke plasirane iz Slankamena u Rusku Federaciju bila je oko 10.000 tona. Kitonjić kao proizvod koji je bio obeležje Novog Slankamena u proteklom periodu navodi sortu Ajdared.

“S obzirom da se dosta dobro čuva, i dalje je najtraženija na ruskom tržištu”, objasnio je.

Cena jabuke u 2020. zadovoljila proizvođače

U pogledu kretanja cena iz godine u godinu Kitonjić primećuje kako su prethodne dve godine proizvođači mogli biti vrlo zadovoljni, pošto cene nisu bile odavno tako povoljne.

U proizvodnji jabuke, bar što se tiče najintezivnijih meseci, i u 2020. važi isto što i ranije ‒ od druge polovine februara do kraja maja proizvede se najviše robe. Osim što se roba izvozi u Rusku Federaciju, u malim količinama je usmerena i ka indijskom tržištu, a ponekad i posrednim putem proizvodi Slankamena dolaze i do domaćih kupaca. Najčešće je reč o uvozu sa poljskog tržišta.

Planskim radom zadrugara do zajedničke hladnjače

Zadruga voćara u Slankamenu 2006. godine zajedničkim snagama i najvećim delom vlastitim sredstvima izgrađuje zajedničku hladnjaču, koju koriste svi proizvođači koji su učestvovali. Pre pet godina načinjen je još jedan korak u ulaganju, došlo je do dogradnje hladnjače.

Kada je reč o kooperaciji i složnosti, Kitonjić je uočio da dobro raspoloženje i volja za dalja ulaganja, u velikoj meri zavise od rezultata koji se ostvare tokom sezone.

 


Sagovornik:

Zoran Kitonjić, direktor Hladnjače Slankamen

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica