Proizvodnja lešnika – siguran zalog za budućnost

Proizvodnja lešnika – siguran zalog za budućnost

Srbija ima dugu i uspešnu tradiciju u poljoprivrednoj proizvodnji i dobar položaj za uzgoj lešnika. Imajući u vidu takav potencijal naše zemlje, kompanija Agriser je 2016. godine oformila plantažu leske i rasadnik za proizvodnju sadnica leske, sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima obezbedi visokokvalitetne sertifikovane sadnice i podršku u razvoju njihovih plantaža lešnika.

„Preduzeće Agriser je osnovano 2014. godine i posluje u sklopu kompanije „Ferrero hazelnut” koja je deo Ferrero grupe. Ta činjenica Agriseru daje mogućnost da se osloni na jako tehničko znanje i iskustvo iz oblasti uzgoja lešnika koje Ferrero, kroz svoj centar za poljoprivredne kompetencije, razvija u različitim zemljama, u različitim uslovima, i koje može da se primeni i u Srbiji”, kaže Peđa Cerović, generalni direktor kompanije Agriser d.o.o.

Prema njegovim rečima, Srbija ima dugu poljoprivrednu tradiciju, a nalazi se u regionu koji ima povoljne agro-klimatske uslove za proizvodnju lešnika. Imajući to u vidu, Agriser je 2016. godine oformio plantažu leske na 600 ha površine, kao i rasadnik za proizvodnju sadnica leske na 60 ha površine, sa posebnim fokusom na sprovođenje održivih poljoprivrednih aktivnosti.

„Zahvaljujući takvom pristupu, Agriser je početkom godine dobio sertifikat standarda za održivu poljoprivrednu proizvodnju koji je međunarodni akreditovani program. Ovaj program akreditacije potvrđuje da je proizvodnja lešnika na našim plantažama u skladu sa svim zahtevima za očuvanje životne sredine, da su naši radnici na plantaži i lokalna poljoprivredna zajednica zastićeni i angažovani, i da je naša plantaža ekonomski održiva i otporna”, objašnjava Cerović.

Kroz svoj program razvoja proizvodnje lešnika, Agriser nudi višestruku podršku u uzgoju lešnika. Takođe, postoji mogućnost zaključivanja aranžmana tokom početne faze razvoja plantaže leske.

„Naša rasadnička proizvodnja ima za cilj da poljoprivrednim proizvođačima obezbedi visokokvalitetne sertifikovane sadnice leske, kao i podrsku u razvoju njihovih plantaža lešnika. Takođe, naša podrška se ogleda i u tome što u dva navrata godišnje obilazimo plantaže lešnika naših proizvođača koji su uključeni u program, kako bismo sa njima podelili znanje i iskustvo po pitanju dobrih poljoprivrednih praksi”, kaže Cerović.

U njihov program trenutno je uključeno oko 350 proizvođača u Srbiji. Najstariji zasadi leske su u svojoj 4. i 5. godini, pa je ove godine kompanija Agriser u prilici da vrši otkup prvog roda leske sa tih plantaža.


Veoma smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima našeg programa i odlučni smo da promovišemo kvalitet srpskog lešnika kako bismo pružili dugoročnu podršku celokupnom sektoru proizvodnje lešnika u Srbiji”, zaključuje Peđa Cerović.

Sagovornik:
dipl. Ing. Peđa Cerović, generalni direktor kompanije Agriser d.o.o.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica