Kako izgleda jedna kalkulacija troškova u proizvodnji jabuke?

Kako izgleda jedna kalkulacija troškova u proizvodnji jabuke?

Poznato je da je u našoj zemlji jabuka u vrhu najrasprostranjenijih voćnih kultura. Glavne odlike u domaćoj proizvodnji jabuke su da se većina zasada gaji bez sistema za navodnjavanje. Ovakva proizvodnja se ubraja u one koje u velikoj meri zavise od vremenskih uslova. To podrazumeva da svake godine finansijski rezultat bude neizvestan u određenoj meri.


Preporuka stručnjaka je ulaganje u proizvodni sistem koji sadrži sistem za navodnjavanje, radi manjih variranja usled vremenskih prilika i ostvarivanje boljih rezultata i veće dobiti. Upravo jedan takav sistem je primer iz kojeg je nastala sledeća kalkulacija, 2016. godine. U analizi je ispitan zasad sorte Zlatni delišes, na području Vojvodine, u petoj godini starosti.

Primer proizvodnje iz Vojvodine

Podaci su nastali iz analize proizvodne površine od 1 ha. Sami proizvodni uslovi baziraju se na tehnologiji proizvodnje sa razmakom sadnje 3.2×0.8m, uz prisustvo navodnjavanja.

Dobijena proizvodna vrednost zabeležena je iz ostvarenog prinosa od 59.42 t/ha jabuke, gde je 90% plodova svrstano u I klasu. Do najpovoljnijih uslova na tržištu čuvaju se u hladnjači. Zabeležene su dve otkupne cene, po iznosu od 55.35 RSD/kg i 41 RSD/kg.

Osnovne karakteristike linije proizvodnje
Područje:Vojvodina
Sorta:Zlatni delišes (zasad u punoj rodnosti)
Proizvodna površina:1 ha
Tehnologija proizvodnje:sa razmakom sadnje 3.2x0.8m, uz prisustvo navodnjavanja
Kalkulacija troškova proizvodnje jabuke iz 2016.
Element:Ukupno RSD/ha:
Sadnice8.000
Mineralna đubriva121.278
Zaštitna sredstva152.340
Hemijsko proređivanje plodova36.039
Navodnjavanje12.370
Ambalaža (drvene gajbe 14 kg)318.300
Mašinske operacije121.830
Angažovana radna snaga220.750
Troškovi skladištenja i ostali varijabilni troškovi1.064.938
Ukupno2.007.436

Najveći troškovi skladištenja

U navedenoj strukturi najizraženiji troškovi pokrivaju troškove skladištenja. U tu svrhu odlazi 51.80%. U značajne troškove ubrajaju se i troškovi koji odlaze na ambalažu i na angažman radne snage. Na ove kategorije otišla je otprilike četvrtina od ukupnih troškova.

U troškove mašinskih operacija koji iznesu oko 6% od utrošenih sredstava, uključeni su obrada zemljišta, nega zasada, prskanje pesticidima i transport ploda. Ukupno 121.830 RSD/ha je utrošeno na ove operacije.

Prema ostvarenim rezultatima analize, zaključeno je da ova linija voćarstva potencijalno nosi sa sobom dobru profitabilnost.

Izvor: Monografija „Unapređenje finansijskih znanja i evidencije na poljopri vrednim gazdinstvima u Republici Srbiji“, godina 2016; Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica