Galenika Fitofarmacija: DANI POLJA za savremenu zaštitu i ishranu JABUKE!

Galenika Fitofarmacija: DANI POLJA za savremenu zaštitu i ishranu JABUKE!

Galenika Fitofarmacija, kao i svake godine, tradicionalno organizuje Dane polja, ove godine u Šumadiji, između Topole i Aranđelovca. Na manifestaciju su pozvani kupci i partneri kompanije, kako bi se informisali o savremenim trendovima i taktikama zaštite i ishrane voća.

Dani polja JABUKE

Kako navodi stručnjak iz kompanije Galenika Fitofarmacija, mast.inž. Ivan Stevanović, Dani polja su ove godine održani na imanju Fortuna Agrar, koji je njihov dugogodišnji poslovni partner i kupac.

,,Na ovakvu manifestaciji smo pozvali proizvođače i naše korisnike, naše poslovne partnere koji koriste naše proizvode dugi niz godina, da im pokažemo kompletnu tehnologiju zaštite i ishrane jednog savremenog zasada jabuke koji ima Fortuna Agrar. U ovom zasadu je sproveden demonstrativni ogled koji obuhvata zaštitu od prouzrokovača biljnih bolesti, štetnih insekata, fitofagnih grinja i svakako pored same tehnologije zaštite sprovedena je i tehnologija ishrane koja obuhvata primenu đubriva koje Galenika fitofarmacija ima, kao što su đubriva iz linije Foligala, Fertigala, Solugala i drugih”, objašnjava Stevanović.

Kako kaže stručnjak iz kompanije Galenika Fitofarmacija, na manifestaciji je najviše voćara i partnera iz Šumadije, ali ne izostaju ni voćari iz drugih delova Srbije, koju su došli na ovo šumadijsko imanje da se uvere da ovaj region ne zaostaje sa savremenim voćnjacima.

,,Kao što možemo videti, reč je o jednom savremenom voćnjaku koji ima sve nove sorte, savremen sistem uzgoja, sve praktično prave elemente koji jedan savremen voćnjak može da ima, kao što su protivgradne mreže, sistemi za navodnjavanje gde je primenjivana, osim savremene tehnologije zaštite i ishrane, i savremena tehnologija gajenja”, kaže Stevanović.

Izazovi voćara pri zaštiti i ishrani zasada pod jabukom

Sofija Petrović, mast.inž. u kompaniji Fortuna Agrar, govorila je o zasadima jabuke na ovom imanju, kao i o načinima na koji se ova kompanija bori sa izazovima koje uzgajanje jabuka nosi.

,,Kao što znate Galenika fitofarmacija danas održava Dane polja jabuke i cilj ovog skupa je da razmenimo iskustva, znanja i veštine u zaštiti i ishrani jabuke. Za one koji ne znaju, Fortuna Agrar je plantaža jabuke koje se prostire na 30 hektara i nalazi se između Aranđelovca i Topole. Reč je o savremenom zasadu sa protivgradnom mrežom i sistemom za navodnjavanje, koji postoji od 2017. godine. Na našim plantaže rasprostranjen je veći broj sorti i to Ajdared, Greni Smit, Crveni delišes, dva klona Zlatnog delišesa, klon B i Rajners, Gala Šniga, Šniko, kao i Fudži Kiku Fubraks.


Kao što znate, brojni faktori utiču na voćarsku proizvodnju, a među njima su najznačajni vremenski uslovi. Kao što znate, ove godina je bila jako teška, iz razloga što su bile česte kiše, visoka vlažnost vazduha, a to su idealni uslovi za razvoj raznih prouzrokovača bolesti i štetnih insekata, tako da je tu bitna i ključna intenzivna i pravovremena zaštita bilja. Kao što je poznato, Galenika Fitofarmacija nudi ogroman broj preparata, visokokvalitetnih preparata za ishranu i zaštitu bilja, tako smo koristili mnoge od njih. Navešću samo neke: svakako Sekvenca, Pehar, Tonus, Poluks, Uranus, Abastate, Faros”, objašnjava Sofija Petrović ispred kompanije Fortuna Agrar.

Da li preparati kompanije Galenika Fitofarmacija ispunjavaju očekivanja i daju željene rezultate?

,,Kao što sam rekla, voćnjak postoji od 2017. godine i od 2017. godine postoji saradnja sa Galenika Fitofarmacijom, tako da svakako planiramo da nastavimo saradnju i da koristimo što veći broj aparata u našem proizvodnom zasadu”, zaključuje Sofija Petrović.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica