U Kraljevu raste cena teladi, a u Požarevcu opada! | Cene stoke

U Kraljevu raste cena teladi, a u Požarevcu opada! | Cene stoke

Cena teladi SM rase ponovo je porasla u Kraljevu i šumadisjkom regionu, dok je u Požarevcu i podunavskom regionu opala. U Beogradu je prasad jeftinija nego prošle sedmice – dominira cena od 165 din/kg. Zabeležen je i pad cene jaradi u Kragujevcu i Užicu, gde su se grla mogla pazariti po ceni od 260 din/kg.

Cena teladi, tovne junadi, krava za klanje i tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do rasta cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma. Dominirala je cena od 500 din/kg. Sa druge strane, u šumadijskom okrugu došlo je do pada otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma na 235 din/kg i krava za klanje SM rase na 155 din/kg.

U klanicama na području Beograda porasla je cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma HF rase na dominantnih 245 din/kg. Dok je na stočnoj pijaci u Požarevcu cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma bila niža u odnosu na prethodni period i iznosila 390 din/kg. Isti pad cene zabeležen je i u klanicama na području podunavskog regiona, gde je cena iznosila 420 din/kg.

Cene prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje

Prošle nedelje je u Kraljevu za tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma trebalo izdvojiti najčešće iznos od 170 din/kg, dok je kod grla telesne mase preko 120 kilograma dominirao iznos od 150 din/kg.

Klanice sa područja južnobanatskog regiona su protekle sedmice otkupljivale tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantoj ceni od 170 din/kg. Za otkupljene krmače za klanje plaćali su najčešće 120 din/kg.

U Beogradu je uočen pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, pošto je tokom prve sedmice oktobra dominirao iznos od 165 din/kg. Tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma bile su jeftinije i na stočnoj pijaci u Kragujevcu u odnosu na pretodni period, pošto je dominirao iznos od 130 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, šilježadi i ovaca

Otkupne cene jagnjadi i šilježadi bile su niže u odnosu na prethodnu nedelju na području podunavskog regiona. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 260 din/kg, a kod šilježadi iznos od 220 din/kg.

Jarad su protekle nedelje bila jeftinija na stočnoj pijaci u Kragujevcu, pošto su se mogla pazariti po dominantnoj ceni od 180 din/kg. Pad cene jagnjadi registrovan je i na pijaci žive stoke u Užicu. Grla su se najčešće mogla pazariti po ceni od 260 din/kg.


U Vranju je protekle nedelje došlo do rasta cene ovaca, pošto su se mogle pazariti najčešće za 150 din/kg. Na pijaci žive stoke u Leskovcu zabeležena je prodaja jagnjadi po ceni od 280 din/kg, jaradi po ceni od 210 din/kg, ovaca po ceni od 130 din/kg i koza po ceni od 120 din/kg.

Izvor: Stips

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica