U Kragujevcu SM telad skuplja za 40 dinara od cene u raškoj oblasti! | Cene stoke

U Kragujevcu SM telad skuplja za 40 dinara od cene u raškoj oblasti! | Cene stoke

Cena teladi SM rase i ove nedelje se razlikovala u zavisnosti od dela Srbije. Tako je u Kragujevcu dominirala cena od 450 dinara, a u raškom regionu 410 dinara! Pogledajte kako su se kretale i ostale cene.

Cena teladi, tovne junadi, krava za klanje i tovnih bikova

U Kragujevcu je došlo do rasta otkupne cene teladi telesne mase do 160 kilograma i krava za klanje. Dominantna cena teladi iznosila je 450 din/kg. A krave za klanje imale su dominantnu cenu od 160 din/kg.

Rast prodajnih cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma i krava za klanje SM rase evidentiran je na stočnoj pijaci u Kraljevu. U istom periodu je u raškom regionu bila niža otkupna cena teladi SM rase (410 din/ kg). Ali viša otkupna cena krava za klanje ( 190 din/kg).

U klanicama na području južnobanatskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi SM rase telesne mase preko 480 kilograma na 240 din/kg. Obim ponude i otkupa bili su slabi.

Cene prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje. Tovne svinje otkupljivane su po ceni od 160 din/kg, dok je kod krmača za klanje dominirao iznos od 140 din/kg.

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u klanicama na području srednjebanatskog regiona. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 170 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju bila su skuplja prasad telesne mase od 16 d0 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od 230 din/kg. U istom periodu je nastavljen pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u klanicama na području Beograda .

Cene jagnjadi, jaradi, šilježadi i ovaca

U klanicama na području podunavskog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi na 270 din/kg i pada otkupne cene šilježadi na 220 din/kg. Ovce su bile jeftinije u odnosu na prethodni period na piaci žive stoke u Smederevu, pošto su se prodavale najčeše po ceni od 160 din/kg.


Rast prodajne cene jagnjadi u zabeležen je i na stočnoj pijaci u Kraljevu, pošto je dominirao iznos od 310 din/kg. Prodajna cena dviski bila je niža u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Vranju došlo je do pada prodaje cene jaradi. Protekle sedmice dominirao je iznos od 230 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica