Lužnjak i fastigiata: Dve vrste hrasta za velike i male vrtove

Lužnjak i fastigiata: Dve vrste hrasta za velike i male vrtove

Lužnjak i fastigiata: Dve vrste hrasta za velike i male vrtove - © Pixabay

Lužnjak je vrsta hrasta koja raste u našim krajevima i veoma je cenjen kao drvna masa. Za smeštanje ove biljke u vrt potrebno je odvojiti dosta mesta jer je reč o masivnom drvetu. Međutim, za one koji nemaju puno mesta, tu su posebne sorte koje u svom nazivu sadrže reč  „fastigiata“.  Ovo znači da grane rastu uspravno na gore, odnosno da se ne granaju u širinu, a dobija se biljka uske, piramidalne forme koja ne zauzima puno mesta.

Hrast je listopadno drvo koje svojom monumentalnošću daje posebnu notu u svakom vrtu. Otpornost i dugovečnost ove vrste je evidentna. Pozicija koja je odabrana za ovu biljku i nije od velikog značaja u pogledu uslova jer je hrast adaptabilan, a visina biljke omogućava da biljka ima svetlosti.

Hrast bi trebalo prihranjivati sa đubrivima NPK 24:12:8 i NPK 20:20:20 u aprilu, maju i julu.

Problemi koji se javljaju na hrastu nisu zanemarljivi, pa se mora raditi redovna zaštita fungicidima kao što su Zato i Mankogal ili Akord i Antrakol u aprilu, maju, julu i septembru. Problem sa pepelnicom, ukoliko se zapusti, moze oslabiti biljku, ali nije poguban.

Od insekata, samo ukoliko se jave invazivne vrste, kao što su gusenice ili kolonija lisnih vaši može doći do defolijacije, odnosno gubitka dela lisne mase ili celokupnog zelenog dela, što se nikako ne sme dozvoliti. Takođe, treba napomenuti da se hrast mora štiti i od podkornjaka koji mogu naneti štetu, a kasnije možda, neke vrste strižibuba ili sipaca, te treba primeniti insekticide Fastak i Harpun ili Konzul i Tonus u maju, julu i septembru.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica