Uzgoj ovaca: Na šta sve treba obratiti pažnju tokom leta

Uzgoj ovaca: Na šta sve treba obratiti pažnju tokom leta

Tokom letnjih meseci, najvažniji zadatak svakog odgajivača ovaca je da se pobrine da, što je moguće ranije, nastupi prekid sisanja kod jagnjeta, odnosno zalučenje ovce i da se usredsredi na pripremu te ovce za predstojeću sezonu parenja koja počinje tokom jeseni.

Uzgoj ovaca: Na šta treba obratiti pažnju tokom leta - © Agromedia

S tim u vezi, važno je osigurati da ovca u sezonu parenja uđe sa što većom telesnom masom. Naime, stres koji ovca preživi porođajem, a zatim i tokom laktacije, dovodi do velikog gubitka telesne težine i do stanja iscrpljenosti tela životinje.

Ovca koja se pari u stanju loše telesne kondicije, kasnije najčešće ima zdravstvene probleme kao i jagnje koje donese na svet. Jagnje rođeno od strane telesno iscrpljene majke, dobija manje mleka i nutrijenata tokom perioda sisanja što se negativno odražava na njegov rast i razvoj. Kako bi se postigla dobra uhranjenost ovaca pred parenje potrebno je njihovu ishranu obogatiti odgovarajućim suplementima.

Uzgoj ovaca: Na šta treba obratiti pažnju tokom leta - © Agromedia

Tokom letnjih meseci, posebnu pažnju potrebno je obratiti na prisustvo raznih oboljenja, poput velikog metilja jetre, crva, truljenja papaka i šepavosti, kao najtipičnijih zdravstvenih problema sa kojima se ovce suočavaju. Ovome treba prodati i napade muva, povrede usta kao i očne infekcije.

Kako su pašnjaci mesto gde ovce bivaju izložene napadu velikog metilja, neophodno je na dnevnoj bazi proveravati mesta ispaše i kontrolisati eventualno prisustvo ovog prenosnika zaraze. Ukoliko je na mestima gde se obavljala prošlogodišnja ispaša ovaca utvrđeno postojanje neke od zaraznih bolesti, ispašu jagnjadi na tim mestima bi u potpunosti trebalo izbegavati.

Jagnjad koja su kasno rođena i koja su zaostala u porastu trebalo bi prodati, ukoliko se za to ukaže prilika, budući da su iskustva pokazala da kod takvih primeraka ne postoji mogućnost naknadnog porasta, te je njihovo držanje ekonomski neisplativo.

Takođe, bilo koja jedinka koja boluje od šepavosti ili ima bilo kakve problema sa papcima trebalo bi obavezno da bude odvojena od sise pre sezone parenja njene majke.


Kada je reč o problemima ovaca sa nogama, njih bi trebalo učestalo kontrolisati i potkresivati papke kada god je to potrebno. Ovim se jača preventiva i sprečavaju buduće infekcije kao i šepavost ovaca.

Najefikasniji način da se spreči truljenje papaka je da se životinje drže podalje od pašnjaka tokom dugotrajnih perioda vlažnog vremena. Takođe, potrebno je izbegavati kamenite predele, prekomerno premeštanje stada sa jedne paše na drugu, prolaske kroz blatnjave i močvarne predele.

Za svaki slučaj, papke ovaca bi bilo preporučljivo prati nekoliko puta tokom leta, kako bi noge životinja ostale zdrave.


Izvor: That’s farming

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica