Šta se koristi za proizvodnju goveđeg želatina i kolagena?

Šta se koristi za proizvodnju goveđeg želatina i kolagena?

Želatin i kolagen se najčešće koriste u prehrambenoj industriji i medicini. Goveđi želatin je zapravo čist kolagen, gradivni protein svih naših vezivnih tkiva.

 

Postoji 28 tipova kolagena, ali je najznačajniji onaj koji čine osnovna vlakna vezivnog tkiva. Pozitivno deluje na elastičnost kože, kao i na uklanjanje znakova starenja.

Želatin je bezbojna ili žućkasta supstanca, nastala kuvanjem kože, kostiju ili vezivnog tkiva domaćih goveda, svinja ili konja. Efikasno leči probleme smanjene pokretljivosti zglobova, mišića, oboljenja krvnih sudova i drugo.

Za isplativo govedarstvo presudni su količina mleka i pedigre

Za proizvodnju želatina namenjenog za upotrebu u ishrani, mogu se koristiti samo kosti (u skladu sa posebnim propisom), koža papkara iz uzgoja, tetive, koža divljači, koža i kosti svinja, živine i riba.

Navedene sirovine moraju da potiču od životinja koje su zaklane u odobrenoj klanici, za čije je trupove ante i postmortem pregledom utvrđeno da su bezbedni za ishranu ljudi ili ako se radi o divljači, od životinja za koje je dozvoljeno da se upotrebe za ishranu ljudi.

Stepen rastvorljivosti želatina zavisi od tepmerature vode. Najbolja temperatura za rastvaranje želatina je od 42 do 60 stepeni. Ako se želatin rastvara na tepmeraturi višoj od 60 stepeni, on gubi svoja želatinasta svojstva.


Koje rase goveda su pogodne za tov?

Za proizvodnju želatina i kolagena ne sme se koristiti koža koja je bila podvrgnuta bilo kakvom postupku štavljenja. U konačnoj etapi proizvodnje može proći kroz fazu sušenja, prskanja ili laminacije. U proizvodnji želatina nije dozvoljeno korišćenje konzervanasa.

Objekat za sakupljanje i preradu kože može da isporučuje sirovine za proizvodnju želatina i kolagena namenjenog za ishranu ljudi, samo ako ima posebno odobrenje nadležnog suda.


Izvor: Vodič za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta i proizvodnju tradicionalnih proizvoda od mesa

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica