Pravilnom ishranom životinja utičemo i na zdravlje ljudi

Pravilnom ishranom životinja utičemo i na zdravlje ljudi

Zdrava ishrana više nije trend modernog doba, već potreba i odgovornost. Istina je da poslednjih godina raste svest u vezi sa kvalitetom namirnica i da su tome doprinele informacije koje su dostupnije nego ikad. Međutim, ako se uzme u obzir da su meso, mleko i jaja najčešće konzumirane namirnice stiče se utisak da se premalo govori, piše i zna o tome čime se hrane domaće životinje iako je to prvi i najvažniji korak u obezbeđivanju zdrave hrane.

Zdrave krave - © IStock

Brojni su faktori koji utiču na zdravlje domaćih životinja. Farmeri se danas sreću sa brojim izazovima u ovom poslu i na njima je velika odgovornost. Klimatske promene su samo jedan od tih izazova, uključujući i ovogodišnju sušu koja uz visoke temperature pogoduje razvoju gljivica koje proizvode mikotoksine u žitaricama, pre svega kukuruzu. Zato posebnu pažnju treba posvetiti uticaju mikotoksina na proizvode od svinja, goveda i živine koji se hrane kontaminiranim žitaricama.

Najefikasniji način da se spreči štetnost mikotoksina iz žitarica kojima se hrane životinje je redovna primena kvalitetnog adsorbensa mikotoksina. Na našem tržištu postoje preparati koji se koriste u te svrhe, ali samo jedan od njih se proizvodi primenom patentirane tehnologije uz višegodišnje dokazano delovanje. I taj preparat se proizvodi u Srbiji i zove se Minazel Plus.

Minazel Plus je dobijen specifičnom tehnološkom preradom klinoptilolita na koji se nanosi organo kompleks koji daje višestruku zaštitu od mikotoksina širokog spektra. Minazel Plus je namenjen suzbijanju mikotoksina čije prisustvo izaziva različite štetne efekte na zdravlje životinja čime utiče na ukupne proizvodne rezultate na farmama, ali i na kvalitet i bezbednost hrane životinjskog porekla.

 Zdrave kokoške - © IStock

Minazel Plus nije običan mineral kakvih ima mnogo na tržištu i kojima je glavni adut niska cena, ali koji ne obezbeđuju efikasnu zaštitu od mikotoksina. Minazel Plus je jedinstven proizvod koji je dobijen tehnologijom patentiranom u EU i koji se izvozi u više od 30 zemalja sveta. Njegove glavne prednosti su: stabilan pH, visoka moć adsorpcije najzastupljenijih mikotoksina, od kojih je najpoznaiji aflatoksin i selektivno delovanje što znači da ne adsorbuje korisne već samo štetne materije iz hrane.

Znanje i inovacije u ishrani životinja, briga farmera o uslovima u kojima se skladišti hrana, čuvaju i neguju životinje i primena kvalitetnog adsorbensa mikotoksina ključni su faktori uspeha savremene stočarske proizvodnje, a samim tim i kvaliteta namirnica koje koristimo u ishrani. 


Izvor fotografija: Pantent Co


Patent Co

Adresa: Vlade Ćetkovića 1A, 24 211 Mišićevo
Telefon: 024/ 4-760-001
Fax: 024/ 4-760-161
Email: [email protected]
Web adresa: www.patent-co.com

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica